’Profesyonel Bisiklet ve Dansçılarda ACE ID Gen polimorfizmlerinin belirlenmesi


SERCAN C., KAPICI S., BIYIK B., KAMAN T., KULAKSIZ H., ULUCAN K.

4. Uluslararası Balkan Spor2 Bilimleri Kongresi, 21 - 23 Mayıs 2017