Elit kayakçılarda Alfa- Aktinin-3 R577X Gen Dağılımının Belirlenmesi


KAYNAR Ö., BİLİCİ M. F. , KAPICI S., KAVAS N., SERCAN C., ULUCAN K. , ...Daha Fazla

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23 - 26 Kasım 2017