Analysis of Angiotensin 1 Converting Enzyme (ACE) Gene Polymorphism in Body-Builders and Soccer Players.


SERCAN DOĞAN C., Kapıcı S., göçücü k., ULUCAN K.

15th International Sport Sciences Congress, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri