DAVRANIŞSAL FİNANSTA DUYGUSAL ÖNYARGILARIN KALITSALLIĞI: İKİZ BİREYLERDE FALCONER FORMÜLASYONU ÇALIŞMASI


GÜNGÖR S., DEMİREL E., ULUCAN K.

23. Finans Sempozyumu, 9 - 12 Ekim 2019