Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YÜRÜK SEMÂÎ USÛLÜ İLE CURCUNA USÛLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNBİR ESER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art Humanities Journal, sa.27, ss.37-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hüseynî Song By Hâfız Sâdeddin Kaynak Rhythmic Analysis (Hâfız Sadettin Kaynak’ın Hüseynî Şarkısının Usûl Yönünden Analizi)

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art Humanities Journal, sa.11, ss.51-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

NÎM SOFYÂN VE SEMÂÎ: DÜZÜM MÜ? USÛL MÜ?

JIA JOURNAL Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi, sa.2, ss.87-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bir Türk Din Mûsikîsi Formu Olarak Kāmet

Turkish Academic Research Review, cilt.4, ss.89-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Zengûle’den Zirgüleli Hicaz’a

Ahenk Müzikoloji Dergisi, cilt.1, ss.31-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRK DİN MÛSİKÎSİ NDE SALÂ SALÂT FORMU VE SALÂ BESTELERİ

Rast Müzikoloji Dergisi, cilt.1, ss.154-195, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ŞED MAKAM MI ŞED İCRÂ MI

Rast Müzikoloji Dergisi, cilt.1, ss.22-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hâfız Sadeddin Kaynak’ın Hüseynî şarkısının usûl yönünden analizi

5. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 22 - 26 Temmuz 2019, ss.10 Creative Commons License

Nîm Sofyân ve Semâî: Düzüm Mü Usûl Mü

VI. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019 Creative Commons License

Türk Din Musikisinde Ferhad ve Şirin Efsanesi

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.347-369

Kitap & Kitap Bölümleri

Nota ve Musiki İşaretleri

Türk Din Musikisi -El kitabı-, Ahmet Hakkı Turabi, Editör, Grafiker, Ankara, ss.141-154, 2018

Dini Musiki Repertuvarı

Türk Din Musikisi El Kitabı, Ahmet Hakkı Turabi, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.1-299, 2018

Bestelenmiş Şiirleri

Mehmet Âkif Ersoy Hayatı Mûsiki Yönü ve Bestelenmiş Şiirleri, Ahmet Hakkı Turabi, Editör, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları, Kocaeli, ss.33-228, 2018

Makamlar ve Örnek Eserler

Türk Din Musikisi El Kitabı, , Editör, GRAFİKER YAYINLARI, Ankara, ss.154-194, 2018

Türk Müziğinde Usûller

Türk Din Musikisi El Kitabı, , Editör, Grafiker, Ankara, ss.195-200, 2018

Türk Din Mûsikisi’nde Ferhad ve Şirin Efsânesi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEULUSLARARASI DİNÎ MÛSİKÎ SEMPOZYUMU, Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜN, Editör, Amasya Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Amasya, ss.347-369, 2017

İstanbul’da Mabed Musiki Geleneği

Türk Din Musikisi El Kitabı, Prof.Dr.Ahmet Hakkı Turabi, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.68-70, 2017

NOTA VE MÛSİKÎ İŞARETLERİ

Türk Din Mûsikîsi El Kitabı, Ahmet Hakkı Turabi, Editör, Grafiker, Ankara, ss.141-153, 2017

İlahiyat Fakültelerinde Müzikal İşitme Okuma ve Yazma Çalışmaları

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Prof.Dr.Şuayip Özdemir, Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Gün, Editör, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Amasya, ss.399-410, 2017

Giriftzen Âsım Bey Hayatı ve Eserleri

Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2016

Giriftzen Asım Bey Hayatı ve Eserleri

Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2016

Bestekâr Itrî: Nat-ı Mevlânâ ve Segâh Mevlevî Âyini'nin Makam, Beste ve Usûl açısından Değeri

Mûsıkî Dünyamızın Dâvûdu Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Prof. Dr. Mustafa İsmat Uzuzn, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.67-90, 2013

Bilirkişi Raporları

MUSİKİ İLİM DALI RAPORU

İSAM İslâm Araştırmaları Merkezi, ss.7, İstanbul, 2019 Creative Commons License