Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2003 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi

 • Lisans Türk Musikisi Formları

 • Yüksek Lisans Türk Musikisi Formları ve Kompozisyon

 • Lisans Türk Musikisi Formları

 • Lisans Türk Musikisi Formları

 • Lisans Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi

 • Lisans Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi

 • Lisans Türk Din Musikisinde Makamlar

 • Lisans Türk Din Musikisinde Makamla

 • Yüksek Lisans Makam Analizi

 • Doktora Türk Musikisi Eserlerinin Analitik Olarak İncelenmesi

 • Yüksek Lisans Türk Musikisi Nazariyatı

 • Doktora Türk Musikisi Makam Analizi

 • Lisans Türk Din Musikisinde Makamlar

 • Lisans Türk Din Musikisi Nazariyatı

 • Lisans Türk Din Musikisi Nazariyatı

 • Lisans Türk Din Musikisi Nazariyatı

 • Yüksek Lisans Nota Yazım ve Ses Kayıt Teknikleri

 • Doktora Türk Musikisi Ritimleri

 • Lisans Türk Din Musikisi Nazariyatı

 • Doktora Başlangıcından VI. Yüzyıla Kadar Türk Mûsikisi'ne Bakış

 • Yüksek Lisans Türk Musikisi Tarihine Giriş

 • Lisans Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

 • Lisans Türk Din Musikisi Nazariyatı

 • Lisans Dini Musiki

 • Lisans Dini Musiki

 • Lisans Türk Din Musikisi Nazariyatı

 • Lisans Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

Yönetilen Tezler