Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 5. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2019 TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı-I

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 VI. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Amasya, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2007 Türk Müziği Formları Beste Yarışması

  T.C. Kültür Bakanlığı