Publications & Works

Articles Published in Other Journals

YÜRÜK SEMÂÎ USÛLÜ İLE CURCUNA USÛLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNBİR ESER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art Humanities Journal, no.27, pp.37-46, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

NÎM SOFYÂN VE SEMÂÎ: DÜZÜM MÜ? USÛL MÜ?

JIA JOURNAL Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi, no.2, pp.87-118, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bir Türk Din Mûsikîsi Formu Olarak Kāmet

Turkish Academic Research Review, vol.4, pp.89-110, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Zengûle’den Zirgüleli Hicaz’a

Ahenk Müzikoloji Dergisi, vol.1, pp.31-45, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ŞED MAKAM MI ŞED İCRÂ MI

Rast Müzikoloji Dergisi, vol.1, pp.22-77, 2013 (Scopus) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hâfız Sadeddin Kaynak’ın Hüseynî şarkısının usûl yönünden analizi

5. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, pp.10 Creative Commons License Sustainable Development

Nîm Sofyân ve Semâî: Düzüm Mü Usûl Mü

VI. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019 Creative Commons License

Türk Din Musikisinde Ferhad ve Şirin Efsanesi

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017, vol.1, pp.347-369

Books & Book Chapters

KOMPOZİSYONLAR

DÖRT MEVSİM, İstanbul, 2020

Nota ve Musiki İşaretleri

in: Türk Din Musikisi -El kitabı-, Ahmet Hakkı Turabi, Editor, Grafiker, Ankara, pp.141-154, 2018

Dini Musiki Repertuvarı

in: Türk Din Musikisi El Kitabı, Ahmet Hakkı Turabi, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.1-299, 2018

Bestelenmiş Şiirleri

in: Mehmet Âkif Ersoy Hayatı Mûsiki Yönü ve Bestelenmiş Şiirleri, Ahmet Hakkı Turabi, Editor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları, Kocaeli, pp.33-228, 2018

Makamlar ve Örnek Eserler

in: Türk Din Musikisi El Kitabı, , Editor, GRAFİKER YAYINLARI, Ankara, pp.154-194, 2018

Türk Müziğinde Usûller

in: Türk Din Musikisi El Kitabı, , Editor, Grafiker, Ankara, pp.195-200, 2018

Türk Din Mûsikisi’nde Ferhad ve Şirin Efsânesi

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZEULUSLARARASI DİNÎ MÛSİKÎ SEMPOZYUMU, Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜN, Editor, Amasya Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Amasya, pp.347-369, 2017

İstanbul’da Mabed Musiki Geleneği

in: Türk Din Musikisi El Kitabı, Prof.Dr.Ahmet Hakkı Turabi, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.68-70, 2017

NOTA VE MÛSİKÎ İŞARETLERİ

in: Türk Din Mûsikîsi El Kitabı, Ahmet Hakkı Turabi, Editor, Grafiker, Ankara, pp.141-153, 2017

İlahiyat Fakültelerinde Müzikal İşitme Okuma ve Yazma Çalışmaları

in: Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Prof.Dr.Şuayip Özdemir,Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Gün, Editor, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Amasya, pp.399-410, 2017 Sustainable Development

Giriftzen Asım Bey Hayatı ve Eserleri

Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2016

Bestekâr Itrî: Nat-ı Mevlânâ ve Segâh Mevlevî Âyini'nin Makam, Beste ve Usûl açısından Değeri

in: Mûsıkî Dünyamızın Dâvûdu Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Prof. Dr. Mustafa İsmat Uzuzn, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.67-90, 2013

Expert Reports

MUSİKİ İLİM DALI RAPORU

İSAM İslâm Araştırmaları Merkezi, pp.7, İstanbul, 2019 Creative Commons License