Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PEDIATRIK KRANIOFARENGIOM TEDAVISINDE 2010-2018YILLARINDA MARMARA ÜNIVERSITESI LGK DENEYIMIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.179

RESULTS OF REIRRADIATION WITH GAMMA KNIFE RADIOSURGERY IN RECURRENT GLIOBLASTOMA PATIENTS

Innovative methods of adjuvant and neoadjuvant radiotherapy in the treatment of malignant neoplasms in adults and children, Moskva, Russia, 22 - 23 November 2018

Embriyonal tumor with multilayered rosettes: Two case reports of a rare tumor.

29th European Congress of Pathology, 2017, September 2-6, Amsterdam, Amsterdam, Netherlands, 2 - 06 September 2017, pp.1-352

Trigonosefalik kalvaryumun rekonstrüksiyonunda yararlı teknik bilgiler

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 8-12 Nisan 2016., Turkey, 08 April 2016

BRAIN ABSCESS DUE TO STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS SECONDARY TO MASTOIDITIS IN A CHILD CASE REPORT

The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, 12 - 16 May 2015

Kuru sıkı tabancayla gelişen travmatik beyin yaralanması

27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2013, Turkey, 18 April 2015

Pineal bez yerleşimli rozet oluşturan glionöronal tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

Radyasyon nekrozu tedavi ve profilaksisinde pentoksifilin ve E vitamininin etkinliğinin gösterilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

Semptomatik sakral perinöral kistlerde cerrahi tedavi ve sonuçları Olguların değerlendirilmeleri

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

POSTERİOR FOSSA METASTAZI YAPAN MİKSOPAPİLLEREPENDİMOM OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Leksell streotaktik frame için özel tasarım sıçan adaptörü

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

Posterior fossa metastazı yapan miksopapiller ependimom Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

PİNEAL BEZ YERLEŞİMLİ ROZET OLUŞTURAN GLİONÖRONALTÜMÖR

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Vertebral kanalı tam kat geçen ve nörolojik defisite yol açmayan torakal bıçaklanma olgusu Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015., Turkey, 17 April 2015

LEKSELL STEREOTAKTİK FRAME İÇİN ÖZEL TASARIM SIÇANADAPTÖRÜ

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 - 21 April 2015

Subduroperitoneal şant kateterinin kranial migrasyonu iki olgu bildirimi

Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 17-21 Nisan 2015, Turkey, 17 April 2014

Kanamamış AVm de drenaj veni nedeni ile gelişen hidrosefaliye bağlı görme kaybı

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 14 April 2014

Melanotik özellikler gösteren desmoplastik infantil gangliogliom olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 14 April 2014

Hipofiz adenomlarının cerrahi tedavisi klinik serimiz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014, Turkey, 14 April 2014

Posterior fossa y yerleşimli oligodendriogliom 3 pediatrik olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 04 April 2014

Spontan intraserebral hematomlarda cerrahi tedavi sonuçları ve prognoz

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 04 April 2014

Pantotenat KinaZ ilişkili nörodejenerasyon olgusunda derin beyin stimülasyonu uygulaması

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Beldibi, Antalya, 4-8 Nisan 2014., Turkey, 04 April 2014

Kraniale emigre olan subduroperitoneal tüp olgusu

27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2013, Turkey, 18 April 2013

POLYAKSİAL VİDA ÇIKARILMASI TEKNİK NOT

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011

3 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA POROUS POLYETHYLENE KRANİOPLASTİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011

Spontan regrese hipofiz adenomu

25.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2011, Turkey, 14 April 2011

3 Yaş altı çocuklarda Porous polyethilen kranioplasti

25.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2011, Turkey, 14 April 2011

Poliaksiyal vida çıkarılması teknik not

25.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2011, Turkey, 14 April 2011

Porous polyethilen cranioplasty in children under 3 years old

22ND Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya 2010, 15 June 2009

Glioblastome multiforme in children case report and review of the literatur

22ND Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya 2010, 15 June 2009

Kafa tabanına açık rinoplasti ile yaklaşım

31. Türk plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana 2009, Turkey, 15 May 2009

İlk kraniosinostoz olgularımız

31. Türk plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana 2009, Turkey, 15 May 2009

11 Yaşındaki Pediatrik Olguda Uyanık Kranyotomi

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi , Antalya 2009, Turkey, 27 April 2009

Laminatom Laminatomi için dizayn edilmiş Kerrison drill

22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2008, Turkey, 28 April 2008

Süperior serebellar arter Anatomik çalisma

21.Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007, Turkey, 27 April 2007

Sünger parçalarının nöroşirürji ameliyatlarında retraktör olarak kullanımı

21.Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007, Turkey, 27 April 2007

Stereotaktik lokalizasyon için alçı kafa eğitim modeli

21.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2007, Turkey, 27 April 2007

Orta serebral arterin distal anatomisi

20.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2006, Turkey, 20 May 2006

Anterior serebral arterin anatomisi

20.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, 2006, Turkey, 20 May 2005

Primer menengeal osteosarkom olgusu

19.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2005, Turkey, 19 May 2005

Spastik çocuk hastalarda selektif dorsal rizotomi anestezisi

Türk Anestezi ve Reanimasyon derneği Kongresi, Antalya 2004, Turkey, 15 May 2004

Meningomyelosel olgularında geç komplikasyon rigid kifoz

18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2004, Turkey, 10 May 2004

Pediatrik pineal tümörler

18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2004, Turkey, 10 May 2004

Primer santral sinir sistemi lenfoması Olgu sunumu

6. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004, Turkey, 10 April 2004

Çocukluk çağı serebellar astrositomları

6. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara 2004, Turkey, 10 April 2004

Spastisite olgularında intratekal baklofen uygulaması

17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 2003, Turkey, 15 May 2003

Endoskopik 3 ventrikülostomi olgularında uzun sürreli radyolojik izlem

5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana 2003, Turkey, 15 April 2003

Pons tümörlerinde cerrahi sonuçlar

5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana 2003, Turkey, 15 April 2003

Spastisite tedavisinde selektif dorsal rizotomi

5. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana 2003, Turkey, 15 April 2003

Anatomical features and clinical correlations of major occipital nerve

IVth International Congress of Cerebral Venous system and menengiomas İstanbul,2002, 17 May 2002

Açık spinal disrafizmli olgularda spinal ve vertabral bulgularl

16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, İstanbul, Haziran 2002, Turkey, 08 May 2002

Ventral fokal beyin sapı tümörlerinde presigmoid yaklaşım

16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, İstanbul, Haziran 2002, Turkey, 08 May 2002

Pediatrik intrakranial meningiomlar

Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2001

Pediattik kranial AVM olgularının tedavisinde Gama Knife

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Turkey, 07 May 2001

Çocukluk çağı lumbar disk hernileri

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Turkey, 07 May 2001

Nörofibromatozis Tip 2 olgusunda atipik teratoid rabdoid tümör

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Turkey, 07 May 2001

Beyin sapı terleşimli primer miksoid kondrosarkom olgusu

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Turkey, 07 May 2001

Pediatrik İntrakranial Menenjiomlar

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Turkey, 07 May 2001

Çocukluk çağı serebellar pilositik astrositomlar

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Turkey, 07 May 2001

Nörofibromatozis tip 2 olgusunda multipl intrakranial tümör eksizyonu

15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya, Mayıs 2001, Turkey, 07 May 2001

Beyin Sapı Yerleşimli Primer Miksoid Kondrosarkom OlgusU

14. Ulusal Kanser Kongresi . İstanbul, Mayıs 2001, Turkey, 01 May 2001

İnterspinöz deviceların yanlış kullanımı ve komplikasyonlar

Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2001

Pediatrik İntrajranial kistlere cerrahi yaklaşım kriterleri

Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi , Kemer-Antalya- 2000, Turkey, 06 May 2000

Atipik teratoid rabdoid tümörlerde DNA kontenti ve tümör supressör genler

Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi , Kemer-Antalya- 2000, Turkey, 06 May 2000

Hemimyelomeningocele Clinicopathological Considerations

27 Annual Congress of the international Soceity for Pediatric Neurosurgery Salt Lake City 1999, 20 October 1999

Treatment of late rigid Kyphosis in meningomyelocele Kyphectomy and İnternal Fixation

27 Annual Congress of the international Soceity for Pediatric Neurosurgery Salt Lake City 1999, 20 October 1999

Segmental spinal dysgenesis

5th İnternational congress of spine surgery, İstanbul , 1999, 21 September 1999 identifier identifier

Kleeblattschadel deformitesi

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Turkey, 05 May 1999

Segmental spinal disgenezis

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Turkey, 05 May 1999

Atipik Teraotoid Rabdoid Tümör

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Turkey, 05 May 1999

Hemimyelomeningosel

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi , İstanbul, 1999, Turkey, 05 May 1999

Complications of endoscopic ventriculostomy

European Congress of Anaesthesiology, Amsterdam 1999, 15 February 1999 identifier

Diagnosis and treatment of the slit ventricle syndrome

Europan Association of Neurosurgical Societies, İstanbul , 1998, 12 June 1998

Nöroendoskopik III Ventrikülostomi komplikasyonları

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 1998

Nöroendoskopik 3 ventrikülostomi komplikasyonları

Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, 1998, Turkey, 04 May 1998

Endoskopic Third Ventriculostomy an alternative to cerebrospinal shunt

European Association of Neurosugical Societies, İstanbul, Turkey, 1 - 03 January 1998

Books & Book Chapters

PEDİATRİK TORAKOLOMBER TRAVMALAR

in: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, Ali DALGIÇ,MESUT YILMAZ, ŞEREF DOĞAN, AHMET DAĞTEKİN, AHMET GÜRHAN GÜRÇAY, ONUR YAMAN, CUMHUR KILINÇER, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları 25, Ankara, pp.453-463, 2021

PLAGİOSEFALİ

in: PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.185-194, 2014

EPİLEPSİ CERRAHİSİ DİSKONNEKSİYON CERRAHİSİ

in: PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.877-886, 2014

DİNAMİK ŞANT KOMPLİKASYONLARI

in: PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.107-114, 2014

EPİLEPSİ CERRAHİSİ REZEKTİF CERRAHİ UYGULAMALAR

in: PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.869-876, 2014

İNTRATEKAL BAKLOFEN UYGULAMASI

in: PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.933-938, 2014

KONJENİTAL VERTEBRA ANOMALİLERİ

in: OMURİLİK VE OMURGA CERRAHİSİ, ÖZER F, ZİLELİ M, Editor, İNTERTIP YAYINEVİ, İzmir, pp.431-440, 2014

DANDY WALKER VE POSTERİOR FOSSA KİSTLERİ

in: PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek MM , Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.227-234, 2014

LUMBAL PONKSİYON

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri Kitabı, HAYDAR ŞAHİNOĞLU, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.189-193, 2011

. Çocukluk Çağı Vasküler Patolojileri, Moya Moya Hastalığı ve Neonatal İntrakranyal Kanamala

in: TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, ENDER KORFALI, MEHMET ZİLELEİ, İBRAHİM ZİYAL, AĞAHAN ÜNLÜ, Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.961-972, 2010

MOYA MOYA HASTALIĞI

in: TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KİTABI, KAYA AKSOY, Editor, TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YAYINLARI, Ankara, pp.560-571, 2005

TUMORS OF ORBİT

in: EANS Book Manual of Neurosurgery, , Editor, Churchill-Livingstone,London, pp.251-256, 1996