Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Validated Immunosorbent Surface-Based Determination of Theophylline in Milk

JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.75, ss.640-644, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Protective effect of Myrtle (Myrtus communis) on burn induced skin injury

BURNS, cilt.45, ss.1856-1863, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Usage of bioactivated PCL nanofiber as a fluoxetine capturing matrix in milk

Separation Science and Technology (Philadelphia), 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of vitamin U on the lung tissue of pentyleneterazole-induced seizures in rats

NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, cilt.391, ss.177-184, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of vitamin u on the lung tissue of pentylenetetrazole-induced seizures in rats

Naunyn-Schmiedebergs Archives Of Pharmacology, cilt.391, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Protective role of Edaravone against valproic acid induced changes in skin

Indian Journal of Experimental Biology, cilt.55, ss.286-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective role of Edaravone against valproic acid induced changes in skin

INDİAN JOURNAL OF EXPERİMENTAL BİOLOGY, cilt.55, ss.286-291, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective role of edavarone against valproic acid induced changes in skin

Indian Journal of Experimental Biology, cilt.55, ss.286-291, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Oral health and related factors in a group of children with cystic fibrosis in Istanbul, Turkey

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.18, ss.56-60, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Edaravone ameliorates the adverse effects of valproic acid toxicity in small intestine

Human & Experimental Toxicology, cilt.34, ss.654-661, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of edavarone on cardiac damage in valproic acid induced toxicity

Ann Clin Lab Sci, cilt.45, ss.166-172, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Edaravone on Cardiac Damage in Valproic Acid Induced Toxicity

Annals Of Clinical And Laboratory Science, cilt.45, ss.166-172, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective Effects of Black Cumin (Nigella sativa) Oil on TNBS-Induced Experimental Colitis in Rats

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, cilt.56, ss.721-730, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE EFFECT OF BLACK CUMIN (Nigella sativa) SEED OIL ON EXPERIMENTAL COLITIS IN RATS

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, cilt.55, ss.489-490, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Altered biochemical parameters in the Saliva of patients with breast cancer

Tohoku Journal Of Experimental Medicine, cilt.214, ss.89-96, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of an Aqueous Garlic Extract on Kidney Damage in an Experimental Model of Sepsis

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.7, ss.15-19, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of the Effects of Edaravone on Valproic Acid InducedTissue Damage in Pancreas

Marmara Pharmaceutical Journal, cilt.21, ss.570-577, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiyede İçme Sularında Döteryum Konsantrasyonu

DSİ-4.Ulusa Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyum Kitabı, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the effect of silymarin on the liver in experimental sepsis

MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, cilt.19, ss.52-59, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lens and Skin Protein Glycation Lipid Peroxidation and Glutathione Levels in Vitamin C Administered Diabetic Rats

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.35-39, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

F Ü Sag Bil Tıp Derg

F Ü Sag Bil Tıp Derg, ss.35-39, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salvary thromboplastic activity in diabetics and healthy controls

Clinical Oral Investigations, cilt.8, ss.36-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of vitamin U on experimental epilepsy induced oxidative stress in skin

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceutical and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017, ss.811

The Effects of Lipoic Acid on Rat Liver in Valproic Acid Toxicity

4th International BAU Drug Design Congress, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Chard Beta Vulgaris L Var Cicla AmelioratesTheAdverse Effects of ValproicAcidToxicity in Small Intestine

6th World Congress of OxidativeStress, CalciumSignalingand TRP Channels, 24 - 27 Mayıs 2016

TheEffects of White Cabbage on Rat Skin in AmiodaroneToxicity

6th World Congress of OxidativeStress, CalciumSignalingand TRP Channels., 24 - 27 Mayıs 2016

The Effect of Vitamin U on Pentylenetetrazol induced Epileptic Seizures in Rat Parotid Salivary Gland

XXVIII World Congress of the World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, 18 - 21 Kasım 2015

The Effect of Vitamin U on Pentylenetetrazol induced Epileptic Seizures in Rat Lung Tissue

XXVIII World Congress of the World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, 18 - 21 Kasım 2015

The Effect of Vitamin U on Pentylenetetrazol induced Epileptic Seizures in Rat Lung Tissue

XXVIII World Congress of the World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, 18 - 21 Kasım 2015

The Effect of Vitamin U on Pentylenetetrazol induced Epileptic Seizures in Rat Parotid Salivary Gland

XXVIII World Congress of the World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, 18 - 21 Kasım 2015

The effect of vitamin U on penthyleneterazol induced epileptic seizures in rat parotid salivary gland

XXVIII World congress of the association of society of pathology and laboratory medicine, 18 - 21 Kasım 2015

The effect of Vitamin U on Pethyleneterazol induced epileptic seizures in rat lung tissue

XXVIII World congress of the association of society of pathology and laboratory medicine, 18 - 21 Kasım 2015

The Effect of Vitamin U on Pentylenetetrazol induced Epileptic Seizures in Rat Lung Tissue

XXVIII World Congress of the World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine, 18 - 21 Kasım 2015

Türkiye de içme sularında döteryum konsantrasyonu

DSİ, 4.Ulusal Hidrolojide izotop teknikleri sempozyumu, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015

Salivary oxidative stress markers in patients with oral lichen planus

5.International Congress of Molecular Medicine, From Cell to Bedside, 20 - 22 Mayıs 2015

Valproik Asit Toksisitesinde Çeşitli Dokuların Doku Faktörü Aktivitesi

9. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi ve l. Herkes için Hemostaz Kursu, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015, ss.144

Termal deri Yanığında Doku Faktörü Aktivitesi

9. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi ve l. Herkes için Hemostaz Kursu, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015, ss.145

Doku faktörü aktivitesi üzerine amiodaron un etkisinin araştırılması

9. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi ve l. Herkes için Hemostaz Kursu, Türkiye, 6 Mart - 08 Şubat 2015, ss.143

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş Hekimliğinde Tükürük Elementleri

Kobalt, Atşen Yarat, Editör, Marmara Nobeltıp Kitabevleri, İstanbul, ss.105-110, 2016

Diş Hekimliğinde Tükürük Elementleri

Kadmiyum, Ayşen Yarat, Editör, Marmara Nobeltıp Kitabevleri, İstanbul, ss.97-103, 2016

Diş Hekimliğinde Tükürük Elementleri

Sodyum, Ayşen Yarat, Editör, Marmara Nobeltıp Kitabevleri, İstanbul, ss.53-58, 2016

Klinik Biyokimya

Akut Faz Reaksiyonu ve Akut Faz Proteinleri, Emekli N / Yiğitbaşı T, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic Ltd Şti, ss.251-257, 2015

Klinik Biyokimya

Aminoasidler ve Proteinler, Emekli N / Yiğitbaşı T, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic.Ltd.Şti, ss.239-250, 2015