Which milk is more affected by heat treatment: Cow’xxs milk or goat milk?


Gürel Gökmen B., Taslak H. D. , Özcan O., Sivas G. G. , Yılmaz S., AKBAY T.

nternational Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, 28 - 29 Haziran 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri