Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Efficacy of Botulinum Toxin on Masticatory Performance, Orofacial Pain, Nutritional Intake and Anthropometric Measurements: A Pilot Study

AÇBID-AsianAOMS Joint Congress in Conjunction with ACBID 16th International Congress, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2023, pp.46

Oruç Tutmak Anne Sütünü Etkiler mi?

44. PEDİATRİ GÜNLERİ 23. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, Turkey, 17 April 2022

OKUL BESLENME ÇALIŞMALARI

TRAVMA BİLGİSİNE DAYALI OKUL TEMELLİ TOPLUM ÇALIŞMALARI SOYAÇ MODELİ SEMPOZYUMU, Turkey, 15 - 17 June 2021

Ortognatik Cerrahi Hastalarında Beslenme Durumunun İzlenmesi

TAOMS 21; Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Antalya, Turkey, 14 November 2021

GLUTENSİZ FONKSİYONEL BAR ÜRETİMİ VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

GIDA ALERJENLERİ, BULAŞANLARI VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ, Trabzon, Turkey, 24 - 25 June 2021, vol.1, pp.121-132

PARALİMPİK SPORCULARIN VÜCUT BİLEŞİMİ, BESLENME VE HİDRASYON PROFİLİ

19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Turkey, 11 - 14 November 2021

Glutensiz Fonksiyonel Bar Üretimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Gıda Alerjenleri, Bulaşanları ve Sağlık Açısından Önem, 25 - 26 June 2021, pp.1-2

ERGENLER İÇİN AİLE YEMEKLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019

D VİTAMİNİ VE İMMÜN SİSTEM

2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.247-254

HİPERTANSİYONDA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRESİNİN ANTİHİPERTANSİF ETKİSİ

ERASMUS International Academic Research Symposium in Health Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019

HİPERTANSİYONDA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRESİNİN ANTİHİPERTANSİF ETKİSİ

Erasmus International Academic Research Symposium on Health Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.59-72

Effects of consumption of herbal tea containing galactagogue on composition of breast milk macronutrients

7th International Maternal and Fetal Nutrition in the First 1000 Days From Fetal Life to Childhood Congress, Turkey, 27 - 30 March 2019

The Nutritional Properties of the Kindergartens' Menus in Anatolian Side of Istanbul

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 27 - 30 March 2019, pp.151

The Effect of Family Participation in Nutrition Education Intervention on the Nutritional Status of Preschool Age Children

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 27 - 30 March 2019, pp.110

Assessment of the Effect of Responsive Feeding Education on Nutritinaol Status of Infants

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 28 November - 01 December 2018

The Determination of the Heavy Metals That Effect Human Health in Fish By ICP-MS Method

3rd World Summit and Expo on Food Technology and Probiotics - 2018, Prag, Czech Republic, 25 - 26 October 2018 Sustainable Development

Evaluation of a standardized bakery product (SUTMEK) as a potential tool for baked milk tolerance and immunotherapy research studies

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.122-123 identifier

Relationship Between Cognitive Function Disorders In Obesity and Lycopene

The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life’2018, Turkey, 12 - 15 July 2018 Sustainable Development

Factors Affecting The Consumption of Hospital Food in Pediatric Burn Patients

International Meeting on Educatıon Research in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 November 2017

Determination of Energy and Nutrient Intake Levels in Burned Children

International Meeting on Educatıon Research in Health Sciences, (IMER-HS), 3 - 05 November 2017

Evaluation of The Effect of Nutrition Education Developed for Pregnancy on Nutritional Knowledge Level

INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (IMER-HS) , İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.58

Evaluation of Nutritional Practices of Amateur Adolescent Swimmers

International Meeting on Education Research in Health Science, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Özel ve Kamu Kuruluşlarında Çalışan Diyetisyenlerin İş Doyumunun Değerlendirilmesi

11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 26 - 29 April 2017

Antalya Cuisine Through the History

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

Cook Team Reception of Konya

The 3rd International Sympossium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

Antalya Cuisine Through the History

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.539

Nutritional properties of Hardaliye

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Menü ve Menü Planlama

in: Sağlıklı Mutfak, Prof. Dr. Y. Birol SAYGI, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.227-253, 2021

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA MENÜ PLANLAMA

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ (TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİN ULUSAL MENÜ PLANLAMA VE UYGULAMA REHBERİ, Beyhan Yasemin, Bilici Saniye, Kızıl Mevlüde, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.50-73, 2020

Nörolojik Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Vakalarla Öğreniyorum: Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-1, Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.484-542, 2019

Psikiyatrik hastalıklar

in: VAKALARLA ÖĞRENİYORUM: YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ -1, Nevin Şanlıer, Editor, Hedef yayıncılık, Ankara, pp.544-589, 2019

ÇOCUK YANIK HASTALARINDA BESLENME TEDAVİSİ

in: BESLENME VE DİYETETİK GÜNCEL KONULAR-7, PROF. DR. MUHİTTİN TAYFUR, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, İstanbul, pp.67-84, 2018

Metrics

Publication

114

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

50

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

20

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

12

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals