Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

ZINC, ITS FUNCTIONS AND ROLE IN THE IMMUNE SYSTEM

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.30, no.1, pp.83-86, 2021 (National Refreed University Journal)

Nutritional label use amongpatients with type1 diabetes mellitus

Romanian Journal of diabetes nutrition and metabolic Disease, vol.28, no.1, pp.38-46, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İçecek Hidrasyon İndeksi Kavramı ve Etkileyen Faktörler

Turkiye Klinikleri J Health Sci, vol.6, no.1, pp.148-154, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Eating Behaviors of Children and Mothers, and Nutritional Status of Children

International Journal of Child Health and Nutrition, vol.9, no.4, pp.164-170, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Demir Homeostazisinin İmmün Sisteme Katkısı

Journal of Internal Medicine Journal Identity, vol.4, no.3, pp.117-131, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ağırlık Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım: Yeme Farkındalığı

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.212-222, 2019 (National Refreed University Journal)

Çocuklarda Seçici Yeme ve Risk Faktörleri

Güncel Pediatri, vol.16, no.3, pp.85-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karaciğer Fibrozisi: Antifibrotik Etki Gösteren Besinler ve Besin Bileşenleri

Güncel gastroenteroloji, vol.22, no.4, pp.230-235, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Seçici Yeme ve Risk Faktörleri

Güncel Pediatri, vol.3, no.16, pp.85-102, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Diversity and Nutrient Composition of the Diets of Breastfed Infants

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.27, pp.9-19, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.36-47, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERGENLER İÇİN AİLE YEMEKLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019

D VİTAMİNİ VE İMMÜN SİSTEM

2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.247-254

HİPERTANSİYONDA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRESİNİN ANTİHİPERTANSİF ETKİSİ

Erasmus International Academic Research Symposium on Health Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.59-72

The Effect of Family Participation in Nutrition Education Intervention on the Nutritional Status of Preschool Age Children

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 27 - 30 March 2019, pp.110

The Nutritional Properties of the Kindergartens' Menus in Anatolian Side of Istanbul

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 27 - 30 March 2019, pp.151

The Determination of the Heavy Metals That Effect Human Health in Fish By ICP-MS Method

3rd World Summit and Expo on Food Technology and Probiotics - 2018, Prag, Czech Republic, 25 - 26 October 2018

Relationship Between Cognitive Function Disorders In Obesity and Lycopene

The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life’2018, Turkey, 12 - 15 July 2018

Determination of Energy and Nutrient Intake Levels in Burned Children

International Meeting on Educatıon Research in Health Sciences, (IMER-HS), 3 - 05 November 2017

Evaluation of Nutritional Practices of Amateur Adolescent Swimmers

International Meeting on Education Research in Health Science, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.108

Evaluation of The Effect of Nutrition Education Developed for Pregnancy on Nutritional Knowledge Level

INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (IMER-HS) , İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.58

Factors Affecting The Consumption of Hospital Food in Pediatric Burn Patients

International Meeting on Educatıon Research in Health Sciences (IMER-HS), 3 - 05 November 2017

Özel ve Kamu Kuruluşlarında Çalışan Diyetisyenlerin İş Doyumunun Değerlendirilmesi

11.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 26 - 29 April 2017

Antalya Cuisine Through the History

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

Cook Team Reception of Konya

The 3rd International Sympossium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015

Nutritional properties of Hardaliye

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Antalya Cuisine Through the History

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.539

9-12 Aylık Bebeklerin Enerji ve Besin Ögeleri Alımları ile Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi , Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2012, pp.369

Books & Book Chapters

Menü ve Menü Planlama

in: Sağlıklı Mutfak, Prof. Dr. Y. Birol SAYGI, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.227-253, 2021

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA MENÜ PLANLAMA

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ (TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİN ULUSAL MENÜ PLANLAMA VE UYGULAMA REHBERİ, Beyhan Yasemin, Bilici Saniye, Kızıl Mevlüde, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı, Ankara, pp.50-73, 2020

Nörolojik Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Vakalarla Öğreniyorum: Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi-1, Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.484-542, 2019

Psikiyatrik hastalıklar

in: VAKALARLA ÖĞRENİYORUM: YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ -1, Nevin Şanlıer, Editor, Hedef yayıncılık, Ankara, pp.544-589, 2019

ÇOCUK YANIK HASTALARINDA BESLENME TEDAVİSİ

in: BESLENME VE DİYETETİK GÜNCEL KONULAR-7, PROF. DR. MUHİTTİN TAYFUR, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, İstanbul, pp.67-84, 2018