FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARIN YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ:PİLOT ÇALIŞMA


AKTAÇ Ş. , ÖĞREN G. , İÇEN H., FERELİ S., KARĞIN D.

II. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 5 - 06 Ekim 2017