Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur an ı Kerim de Ehl Kavramı ve Peygamber Aileleri

Kırgızistan Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, ss.10-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis Adlı Tefsiri ve Fâtiha Sûresi Tefsiri,

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.35, ss.209-238, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aziz Mahmud Hüdayi nin Mecâlisu n Nefais i ve Fatiha Suresi Tefsiri

Tasavvuf, sa.35, ss.215-244, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân-ı Kerîm’de “Ehl” Kavramı ve Peygamber Aileleri, , 2014, sayı: 23, s. 6-11

Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, sa.23, ss.6-11, 2014 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hafızlık

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.69-83, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kur’ân-ı Kerim’e Göre Meleklerin Rasulullah’a Yardımı, , 2008, sayı: 5-6, s. 5-28

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.5-28, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kur’an-ı Kerim Penceresinden Ekonominin Sürdürülebilirliğinin Temel Dinamikleri, Akademik Bakış: , 2006, sayı: 10, s. 1-17

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.10, ss.1-17, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kur’an-ı Kerim’e Göre Meleklerin Bir Kısım Peygamberlere, Sâlih Kişilere Husûsî ve Bütün Mü’minlere Umûmî Yardımları

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.4, sa.15, ss.63-87, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hicri V-XI. asırlarda Kur’an ilimleri

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, cilt.3, ss.47-87, 2002 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Muhammed Es‘ad Erbilî (1847/1931)’nin Kur’ân-ı Kerim Âyetlerini Yorumlama Yaklaşımı, 2001, cilt: II, sayı: 6, s. 177-210

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.6, ss.177-210, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’ân-ı Kerîm’de Nûr Kavramı, 1998-1999, sayı: 16-17, s. 123-171

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.16, ss.123-171, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Muhammed Emin b. Sadruddîn eş-Şirvânî’nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.211-224, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmâm-ı Rabbânî’nin Kur’ân Âyetlerini Anlaması ve Yorumlaması

Uluslararası İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.61-98 Creative Commons License

Kırgızistan’da Teoloji Fakültelerinin Ortak Hizmet Projeleri

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu (21-22 Mayıs 2007), Bishkek, Kırgızistan, 21 - 22 Mayıs 2007, ss.310-315 Creative Commons License

Hicri V-XI. asırlarda Kur’an ilimleri

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2000, sa.36, ss.47-87 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Kur’an Sureleri -Ana Konuları ve Zihin Haritaları-

Nida Yayıncılık Dağıtım Pazarlama, İstanbul, 2018

Tefsir

İslami İlimler Rehberi, Halil İbrahim Delen, Editör, Erkam Yayınları, İstanbul, ss.37-57, 2015

Kur'an'ı Anlamaya Giriş, Meal ve Tefsiri Yapılacak Bazı Sureler

Anadolu İmam Hatip Liseleri Tefsir Okumaları, Kenan Demirtaş, Editör, Başak Matbaacılık, Ankara, ss.10-117, 2015

Nübüvvet Kurumu Peygamberliğin Gelişi ve Vahiy

Kur an Coğrafyası Mekke, Muhammed Ali aioğlu, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.197-222, 2015