Muhammed Emin b. Sadruddîn eş-Şirvânî’nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri


Creative Commons License

Çelik Ö.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.211-224, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 1995
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.211-224

Özet

Müellifinıizin ismi, çoğu kaynaklarda "Muhammed Emln" 2, Sicilli Osmani- 'de "Emin Muhammed" 3 diye geçmekte olup tanı adı: Muhammed Emin b. Sadrueldin eş-Şirvanl'diı-4: · Nisbesi "eş-Şirvanl" dir. Kendisinin nisbet edildiği Şirvan, Buhara kasabalarından biridir5. İranlıların Derbenci diye isimlenclirdikleri Babu'I-Ebvab yakınlarında bir yerleşim yericlir6. Bir bölgenin adı olarak ta geçen· Şirvan, "Kür'ün ~arkında, Hazar elenizinin batı kıyısı üzerinde bulunan bir ülke"nin adıdır .