Hicri V-XI. asırlarda Kur’an ilimleri


Creative Commons License

Çelik Ö. , Çelik Ö.

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, cilt.3, ss.47-87, 2002 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III
  • Sayfa Sayıları: ss.47-87

Özet

"Hicr1 V-XI. Asırlarda Kur'an İlimleri" başlığını taşıyan tebliğimiz bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında "ulumu'lKur'an", "ulumu't-tefsir" ve "usulu't-tefsir" terimlerinin manaları, orta- . ya çıkışları, konuları, kapsamları ve maksatları ele alınacaktır. Birinci bölümde hicr1 V-XI. asırlarda genel veya bir bütün olarak "Uliimu'l-Kur'an" eserleri, müellifleri, e~erlerin muhteva ve özellikleri işlenecektir. İkinci bölümde, bu dönemde yazılmış bulunan tefsirlerin mukaddimeleri "ulümu'l-Kur'an" açısından değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde hicr1 V-XI. asırlarda telif edilen tefsirlerin mukaddimelerinde değil de, ayetler tefsir edilirken ilgili kısımlarda Kur'an ilimleri ile alakah yapılan açıklamalar değerlendirilecektir. Dördüncü bölümde ise yine hicr1 V-XI. asırlarda ayrı ayrı ele alınan "Kur'an ilimleri", bu konularla ilgili yazılan eserler, müellifleri, eserlerin muhteva ve özellikleri tebliğin müsaade ettiği sınırlar içerisinde incelenecektir.