Kur’an-ı Kerim Penceresinden Ekonominin Sürdürülebilirliğinin Temel Dinamikleri, Akademik Bakış: , 2006, sayı: 10, s. 1-17


Creative Commons License

Çelik Ö.

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.10, pp.1-17, 2006 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-17

Abstract

Ekonomi, insan hayatının temel unsurlarından biridir. Zira insan, yaşantısını devam ettirebilmesi için buna muhtaçtır. Bu bakımdan ilk insanla birlikte ekonomik süreçler başlamış ve günümüze kadar artarak devam etmiştir. Ekonominin temelini mal, malın artırılması ve malın alım satımı teşkil etmektedir. Bu tebliğde Kur’an-ı Kerim’in mal-mülk anlayışı, malın nasıl kullanılması gerektiği hakkındaki beyanları ve bunlara dayalı olarak ekonominin geliştirilebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin temel dinamikleri ele alınacaktır.