Kur’an-ı Kerim Penceresinden Ekonominin Sürdürülebilirliğinin Temel Dinamikleri, Akademik Bakış: , 2006, sayı: 10, s. 1-17


Creative Commons License

Çelik Ö.

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.10, ss.1-17, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Ekonomi, insan hayatının temel unsurlarından biridir. Zira insan, yaşantısını devam ettirebilmesi için buna muhtaçtır. Bu bakımdan ilk insanla birlikte ekonomik süreçler başlamış ve günümüze kadar artarak devam etmiştir. Ekonominin temelini mal, malın artırılması ve malın alım satımı teşkil etmektedir. Bu tebliğde Kur’an-ı Kerim’in mal-mülk anlayışı, malın nasıl kullanılması gerektiği hakkındaki beyanları ve bunlara dayalı olarak ekonominin geliştirilebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin temel dinamikleri ele alınacaktır.