Orta Asya Bağımsız Türk Devletlerindeki Dini İdarenin Yeniden Yapılanmasına Örnek Teşkil Etmesi Açısından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatının Tarihi Süreç İçinde Yapılanması ve Günümüzdeki Durumu


Creative Commons License

Çelik Ö. , Çelik Ö.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, vol.1, no.3, pp.20-36, 2007 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi
  • Page Numbers: pp.20-36

Abstract

Türkmilletleri, bin yılı aşkın bir zamandan beri din olarakİsliiın'ı seçmiş ve bu inancı ayakta tutmak için büyük fedakarlıklar göstermiştir. Bugün de gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışındaki Türk Cumhuriyetierin arasında İslam dini önemli yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İslam dininin inançlarını, ibadet ve ahlak esaslarını yürütrnek için, din konusunda toplumu aydınlatmak üzere Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı teşldlatını kurmuştur. Dolaysıyla, bu makalemizde diğer Türk Cumhuriyetlerinde Kıbrıs, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi kardeş Türk devletlerinde ve dünyadaki diğer Türk topluluklarına hizmet verecek elemanların yetiştirilmesi için ve gelecek olan nesillerimizi daha büyük tehlikelerden koruyabilmemiz için, doğru ve sağlıklı bir din eğitimine ve bir Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatma olan ihtiyaçı ele almaktayız. Anahtar kelimeler: Türk milletleri, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dini, din eğitimi, ahlak, ibadet, esaslar.