Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis Adlı Tefsiri ve Fâtiha Sûresi Tefsiri,


Creative Commons License

Çelik Ö.

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.35, ss.209-238, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.209-238

Özet

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin1 (ö. 1038/1628) Arapça ve Türkçe, basılmış ve yazma halinde pek çok eseri bulunmaktadır.2 Bunlar içinde Arapça olarak telif edilmiş olup henüz yazma halinde bulunan “Nefâisu’l-Mecâlis” isimli tefsiri, en hacimli ve en önemli eserlerinden birini teşkil etmektedir.