Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur an ı Kerim de Ehl Kavramı ve Peygamber Aileleri

Kırgızistan Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, pp.10-21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Nefâisü’l-Mecâlis Adlı Tefsiri ve Fâtiha Sûresi Tefsiri,

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.35, pp.209-238, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Aziz Mahmud Hüdayi nin Mecâlisu n Nefais i ve Fatiha Suresi Tefsiri

Tasavvuf, no.35, pp.215-244, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kur’ân-ı Kerîm’de “Ehl” Kavramı ve Peygamber Aileleri, , 2014, sayı: 23, s. 6-11

Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, no.23, pp.6-11, 2014 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Hafızlık

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, vol.7, no.13, pp.69-83, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kur’ân-ı Kerim’e Göre Meleklerin Rasulullah’a Yardımı, , 2008, sayı: 5-6, s. 5-28

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, vol.3, no.5, pp.5-28, 2008 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kur’an-ı Kerim Penceresinden Ekonominin Sürdürülebilirliğinin Temel Dinamikleri, Akademik Bakış: , 2006, sayı: 10, s. 1-17

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.10, pp.1-17, 2006 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kur’an-ı Kerim’e Göre Meleklerin Bir Kısım Peygamberlere, Sâlih Kişilere Husûsî ve Bütün Mü’minlere Umûmî Yardımları

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.4, no.15, pp.63-87, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hicri V-XI. asırlarda Kur’an ilimleri

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, vol.3, pp.47-87, 2002 (International Conference Book) Creative Commons License

Muhammed Es‘ad Erbilî (1847/1931)’nin Kur’ân-ı Kerim Âyetlerini Yorumlama Yaklaşımı, 2001, cilt: II, sayı: 6, s. 177-210

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.2, no.6, pp.177-210, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kur’ân-ı Kerîm’de Nûr Kavramı, 1998-1999, sayı: 16-17, s. 123-171

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.123-171, 1998 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Muhammed Emin b. Sadruddîn eş-Şirvânî’nin Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.211-224, 1995 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmâm-ı Rabbânî’nin Kur’ân Âyetlerini Anlaması ve Yorumlaması

Uluslararası İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.61-98 Creative Commons License

Kırgızistan’da Teoloji Fakültelerinin Ortak Hizmet Projeleri

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu (21-22 Mayıs 2007), Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 May 2007, pp.310-315 Creative Commons License Sustainable Development

Hicri V-XI. asırlarda Kur’an ilimleri

Kur’an ve Tefsir Araştırmaları III, İstanbul, Turkey, 14 - 15 October 2000, no.36, pp.47-87 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Kur’an Sureleri -Ana Konuları ve Zihin Haritaları-

Nida Yayıncılık Dağıtım Pazarlama, İstanbul, 2018

Tefsir

in: İslami İlimler Rehberi, Halil İbrahim Delen, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.37-57, 2015

Kur'an'ı Anlamaya Giriş, Meal ve Tefsiri Yapılacak Bazı Sureler

in: Anadolu İmam Hatip Liseleri Tefsir Okumaları, Kenan Demirtaş, Editor, Başak Matbaacılık, Ankara, pp.10-117, 2015

Nübüvvet Kurumu Peygamberliğin Gelişi ve Vahiy

in: Kur an Coğrafyası Mekke, Muhammed Ali aioğlu, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.197-222, 2015