Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matematik başarısı ve anne baba eğitim düzeyi

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.7, ss.19-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUM ÖLÇEĞİNİNGELİŞTİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamalarındaki Yeterlik Algıları

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

DİNAMİK BİR SORU HAZIRLAMA SİSTEMİ DİNASORUS

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

DİNAMİK OLARAK ÇOĞALTILAN MEB KAZANIM TESTLERİNDEKİ BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Anatomy of a Generic Question Model in DinaSoruS Assessment System

The 13th International Congress on Mathematical Education 2016 (ICME-13), Hamburg, Almanya, 24 - 31 Temmuz 2016

A DYNAMIC QUESTION GENERATING SYSTEM FOR MATHEMATICS

The 13th International Congress on Mathematical Education 2016 (ICME-13), Hamburg, Almanya, 24 - 31 Temmuz 2016

Dynamically Duplicating Assesment Tests Through DinaSoruS

14th International JTEFS/BBCC Conference, Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Middle School Students Levels of Using and Understanding Mathematical Language About Fractions

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

Matematik Eğitiminde İnançlara Odaklanmak

2. Temel Eğitim Sempozyumu "Ortaokul Sorunları", İstanbul, Türkiye, 08 Ocak 2015

Dik Üçgendeki Oranlar Konusunun Klinometre Materyali ile Öğretiminin Öğrenci başarısına Etkisi

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2014

Rutin Olmayan Problemler

İgeder Matematik Platformu Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 27 Mayıs 2012

Öğretmenlerle Problem Çözme Üzerine Deneyim Paylaşımları Uygulama Örnekleri

I. Matematik Öğretmenleri Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 10 Mart 2012

The Construction of Mathematics Problem Solving Attitude Scale

The British Society for Research into Learning Mathematics Day Conference, Nottingham, İngiltere, 19 Haziran 2010

Kitap & Kitap Bölümleri