Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Matematik başarısı ve anne baba eğitim düzeyi

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, vol.7, pp.19-36, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUM ÖLÇEĞİNİNGELİŞTİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamalarındaki Yeterlik Algıları

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017

DİNAMİK BİR SORU HAZIRLAMA SİSTEMİ DİNASORUS

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

DİNAMİK OLARAK ÇOĞALTILAN MEB KAZANIM TESTLERİNDEKİ BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Anatomy of a Generic Question Model in DinaSoruS Assessment System

The 13th International Congress on Mathematical Education 2016 (ICME-13), Hamburg, Germany, 24 - 31 July 2016

A DYNAMIC QUESTION GENERATING SYSTEM FOR MATHEMATICS

The 13th International Congress on Mathematical Education 2016 (ICME-13), Hamburg, Germany, 24 - 31 July 2016

Dynamically Duplicating Assesment Tests Through DinaSoruS

14th International JTEFS/BBCC Conference, Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Middle School Students Levels of Using and Understanding Mathematical Language About Fractions

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Matematik Eğitiminde İnançlara Odaklanmak

2. Temel Eğitim Sempozyumu "Ortaokul Sorunları", İstanbul, Turkey, 08 January 2015

Dik Üçgendeki Oranlar Konusunun Klinometre Materyali ile Öğretiminin Öğrenci başarısına Etkisi

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2014

Rutin Olmayan Problemler

İgeder Matematik Platformu Seminerleri, İstanbul, Turkey, 27 May 2012

Öğretmenlerle Problem Çözme Üzerine Deneyim Paylaşımları Uygulama Örnekleri

I. Matematik Öğretmenleri Zirvesi, İstanbul, Turkey, 10 March 2012

The Construction of Mathematics Problem Solving Attitude Scale

The British Society for Research into Learning Mathematics Day Conference, Nottingham, United Kingdom, 19 June 2010

Okul Deneyimi I Dersinin İlköğretim Matematik Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretim ve Öğrenme Kavramlarına Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri

Uluslar Arası Katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 22 September 2002 Sustainable Development

Books & Book Chapters