Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ALMAN VE TÜRK HUKUKUNDA ERGİN VEYA KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.2357-2393, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Götürü Tazminatın Hakim Tarafından İndirilmesi Meselesi

Marmara Üniversitesi hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.219-260, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (DijitalTereke)

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.527-560, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erwachsenen Adoption nach türkischem Rechtssystem

NZFam, ss.630-635, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung im türkischem Rechtssystem

FamRZ, cilt.20, ss.1567-1570, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİRAS BIRAKANIN GÜVEN SORUMLULUĞU (CULPA IN TESTANDO)

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.153-184, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi Halinde Birlikte Velayet

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, ss.189-230, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disability Rights in German Tenancy Law

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, ss.41-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alman Hukukunda Veteriner Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.515-550, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Hakkı Olarak Konut Hakkı

International Journal of Political Studies (Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi), cilt.3, ss.21-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı

International Journal of Political Studies Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.37-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeniden Müzakere Borcu mu Yükümlülüğü Mü?

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.33, ss.179-208, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alman Hukukunda İfa İmkansızlığı İle İşlem Temelinin Bozulması Arasındaki İişki

Legal, cilt.14, ss.4845-4906, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Der Wegfall der Geschäftsgrundlage nach dem deutschen und dem türkischen Rechtssystem

Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung Jhrg., cilt.24, ss.13-19, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Türk Alman Hukukunda Temel Hakların Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi

Legal Hukuk Dergisi, cilt.12, ss.3-59, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Özel Hukukunda Yorum Problemi ve Avrupa Adalet Divanı nın Kararları

Legal Hukuk Dergisi, cilt.12, ss.85-143, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Die Anwendbarkeit des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf Kündigungen

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, cilt.44, ss.405-452, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Digital Tereke

Digital Çağda Dijital Miras, Türkiye, 13 Şubat 2021

İnternette Unutulma Hakkı

Alanya Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 18 - 20 Nisan 2019

Türk ve Alman Hukukunda Ölümden Sonra Gerçekleştirilen Yapay Döllenmenin Miras Hukukuna Etkisi

Asoscongress 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.82

Türk ve Alman Hukukunda Yardım Nafakası ve Gerekliliği

International Congress on Political, Economic and Social Studies, 28 - 30 Haziran 2018, ss.297

Dijital Tereke

Internatıonal Congress on Political, Economic and Social Studies, 28 - 30 Haziran 2018, ss.298

İki Baba Bir Çocuk ( Alman Medeni Kanunu’nun 1686a Maddesinin Değerlendiirlmesi)

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.64

Türk-Alman Hukukunda Erginlerin Veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Hakim Tarafından Evlilik Sözleşmelerinin İçeriksel Denetimi

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 17 - 20 Mayıs 2018, ss.83

Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesine Bakış

Internatıonal Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.14-1

Bir İnsan Hakkı Olarak Konut

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.459-460

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.54-55

Türkiye’de Merkez Yerel ikileminde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımın Planlanması

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.56-57

Disability Rights ( Enforcement Accessibility According to 554a BGB

International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.24

Avrupa Birliği Hukukunda Yorum Metodları

Maastricht Sonrası Dönemde Avrupa Birliği Kongre Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 06 Mayıs 2016

Aktuelle Fragen des deutschen und türkischen Schuldrechts

German-türkisch Law Workshop, 01 Aralık 2014 - 03 Aralık 2015

Der Wegfall der Geschäftsgrundlage nach dem deutschen und dem türkischen Rechtssystem

Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung Rechtswissenschaft Workshop, 14 Şubat 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Kriegdienstverweigerung Kararı ile Soldaten sind mörder Kararı

Alman Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya İlişkin Temel Kararlarının Tercümesi Projesi, Adem Sözüer Philip Kunig, Editör, XII Levha, İstanbul, ss.61-77, 2021

ERKEĞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖLLENME (POSTMORTAL DÖLLENME) VE BU DÖLLENME SONUCUNDA DOĞAN ÇOCUĞUN MENFAATİNİN KORUNMASI

Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması, Aslı MAKARACI BAŞAK, Seda ÖKTEM ÇEVİK, Gülen Sinem TEK, Editör, Seçkin, İstanbul, ss.19-75, 2021

Türk Hukuku ve Alman Hukukunda Covid 19 Salgınının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracı ve Kiraya Verenin Borçlarına Etkisi

Covid-19 Küresel Salgının Hukuktaki Yansımaları, Kemal Şenocak, Editör, Yetkin Yayınevi, İstanbul, ss.39-163, 2021

Soldaten sind Mörder

Alman Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya İlişkin Temel Kararlarının Tercümesi Projesi, Philip Kunig, Adem Sözüer, Editör, XII Levha, İstanbul, ss.203-257, 2021

Genel İşlem Koşulları Kapsamında Düzenlenen Götürü Tazminatın İçerik Denetimi

Prof.Dr. Nejla Giritlioğlu’xxna Armağan, Hasan ERMAN, Tufan ÖĞÜZ, Şükran ŞIPKA, Emrehan İNAL, Başak BAYSAL, Editör, XII Levha, İstanbul, ss.303-342, 2020

Yapi alacağı İpoteği,

Gayrimenkul Davalari, Ayşe Havutçu Mutlu Dinç, Editör, seçkin, İstanbul, ss.1091-1174, 2019

Legal Responsibility for Polluting the Environment ın Türkisch Law

Strategic Perspectiveson SustainableDevelopment andMigration Issues inTurkey and Abroad, İmam Bakır KANLI, Editör, Cambridge Scholars, ss.185-214, 2019

Hukuki Olay, Hukuki Fiil Hukuku İşlem

Hukukun Temel Kaynakları, Hüsnü Sefa Eryıldız, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.1-22, 2018

Uluslararası Metin ve Bildirilerde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2, Meral Balcı, Arzu Al, Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.177-217, 2018

Hâkim Tarafından Evlilik Sözleşmelerinin İçeriksel Denetimi

İnsan Bilimleri Araştırmaları, Leyla Aydemir, Editör, DORA YAYINEVİ, Bursa, ss.345-373, 2018

İki Baba Bir Çocuk (Alman Medeni Kanunu’un1686a Maddesi Uyarınca Biyolojik Babanın Haklarında Meydana Gelen Değişiklikler

4. Asoscongeress HUKUK SEMPOZYUMU KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Nurten İnce, Editör, Asos Yayınevi, Elazığ, ss.353-373, 2018

Alman Hukukunda Güzelleştirmr Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin Sorumluluğu

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildiriler Kitabı, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Av. Cahid Doğan, Editör, Adalet Yayınevi, Ankara, ss.333-363, 2018

In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma

Disadvantageousness, Social Work and Religion, İnce Abdullah,Akyüz İsmail, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.14-32, 2018

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar, Beşel Furkan,Yardımcıoğlu Fatih, Editör, Beşköprü Yayınları, Sakarya, ss.143-177, 2017