Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Haziran 2018 Tez Savunma (Doktora)

    Universitaet Potsdam

    Tez Savunma (Doktora)

Bilimsel Hakemlikler

  • Ekim 2018 TERAZİ HUKUK DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi