Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HE ISSUE OF LIMITING THE INITIAL RENTAL PRICE IN TURKISH LAW COMPARATIVELY WITH GERMAN AND SWISS LAW

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.725-770, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTENT OF PREDIAL SERVITUDES WITH SWISS LAW ÖZ AND GERMAN LAW

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.813-842, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ADOPTION OF ADULTS OR WARDS IN GERMAN AND TURKISH LAW

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.Özel Sayı, pp.2357-2393, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Issue of Reduction of Liquidated Damages by Judge

Marmara Üniversitesi hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.1, pp.219-260, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi (DijitalTereke)

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.527-560, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Erwachsenen Adoption nach türkischem Rechtssystem

NZFam, vol.14, no.14, pp.630-635, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung im türkischem Rechtssystem

FamRZ, vol.20, pp.1567-1570, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Trust Liability of The Deceased Person

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.153-184, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.34, pp.189-230, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Disability Rights in German Tenancy Law

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, vol.1, no.1, pp.41-50, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Obligation of the Veterinarian to Inform the Customer in the German Legal System ..

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.515-550, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HOUSING RIGHT AS A FUNDAMENTAL RIGHT

International Journal of Political Studies (Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi), vol.3, no.2, pp.21-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

WOMEN’S SURNAME IN LIGHT OF THE JUDICIAL DECISIONS

International Journal of Political Studies Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.37-58, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.33, no.1, pp.179-208, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Alman Hukukunda İfa İmkansızlığı İle İşlem Temelinin Bozulması Arasındaki İişki

Legal Hukuk Dergisi, vol.14, no.165, pp.4845-4906, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Der Wegfall der Geschäftsgrundlage nach dem deutschen und dem türkischen Rechtssystem

Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung Jhrg., vol.24, pp.13-19, 2015 (Non-Refreed Journal)

Horizontal Effect of Fundamental Rights in Turkish-German Private Law

Legal Hukuk Dergisi, vol.12, no.137, pp.3-59, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Interpretation in Law of European Union

Legal Hukuk Dergisi, vol.12, pp.85-143, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Die Anwendbarkeit des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf Kündigungen

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol.44, pp.405-452, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Negatif Faiz Kavramı

7. Asos Uluslararası Hukuk Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 May 2021, pp.171 Creative Commons License

Çocuğun kişisel Verilerinin Korunması

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 14 April 2021, pp.148-149 Creative Commons License

Digital Tereke

Digital Çağda Dijital Miras, Turkey, 13 February 2021

İnternette Unutulma Hakkı

Alanya Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.33 Creative Commons License

Türk ve Alman Hukukunda Ölümden Sonra Gerçekleştirilen Yapay Döllenmenin Miras Hukukuna Etkisi

Asoscongress 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.82 Creative Commons License

Türk ve Alman Hukukunda Yardım Nafakası ve Gerekliliği

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.297 Creative Commons License

Dijital Tereke

Internatıonal Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.298 Creative Commons License

İki Baba Bir Çocuk ( Alman Medeni Kanunu’nun 1686a Maddesinin Değerlendiirlmesi)

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.64 Creative Commons License

Türk-Alman Hukukunda Erginlerin Veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Hakim Tarafından Evlilik Sözleşmelerinin İçeriksel Denetimi

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.83 Creative Commons License

Alman Hukuku nda Güzelleştirme Amaçlı Tıbbı Müdahalelerde Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin Sorumluluğu

II. Uluslarası Tıp Hukuku Kongre, Antalya, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.333-364 Creative Commons License

Türkiye’de Merkez Yerel ikileminde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımın Planlanması

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.56-57

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.54-55

Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesine Bakış

Internatıonal Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.14-1

Bir İnsan Hakkı Olarak Konut

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.459-460

Disability Rights ( Enforcement Accessibility According to 554a BGB

International Conference on Social Sciences and Humanities, Skopje, Macedonia, 12 - 14 May 2017, pp.24 Creative Commons License

Avrupa Birliği Hukukunda Yorum Metodları

Maastricht Sonrası Dönemde Avrupa Birliği Kongre Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 06 May 2016

Aktuelle Fragen des deutschen und türkischen Schuldrechts

German-türkisch Law Workshop, 01 December 2014 - 03 December 2015

Der Wegfall der Geschäftsgrundlage nach dem deutschen und dem türkischen Rechtssystem

Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung Rechtswissenschaft Workshop, 14 February 2015

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU VE BU KURUMUN ARABULUCULUK KURUMUNDAN FARKLARI

in: KAMUDA DENETİM, Rüveyda Kızılboğa Özaslan, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.211-258, 2021 Creative Commons License

Soldaten sind Mörder

in: Alman Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya İlişkin Temel Kararlarının Tercümesi Projesi, Philip Kunig,Adem Sözüer, Editor, XII Levha, İstanbul, pp.203-257, 2021 Creative Commons License

ERKEĞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖLLENME (POSTMORTAL DÖLLENME) VE BU DÖLLENME SONUCUNDA DOĞAN ÇOCUĞUN MENFAATİNİN KORUNMASI

in: Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması, Aslı MAKARACI BAŞAK,Seda ÖKTEM ÇEVİK,Gülen Sinem TEK, Editor, Seçkin Uluslararası, İstanbul, pp.19-75, 2021 Creative Commons License

Kriegdienstverweigerung Kararı ile Soldaten sind mörder Kararı

in: Alman Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya İlişkin Temel Kararlarının Tercümesi Projesi, Adem Sözüer Philip Kunig, Editor, XII Levha, İstanbul, pp.61-77, 2021 Creative Commons License

Yapı Alacağı İpoteği

in: Gayrimenkul Hukuku Davaları C. I, Ayşe Havutçu, Müslüm Akıncı, Mutlu Dinç, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.1107-1195, 2021

Türk Hukuku ve Alman Hukukunda Covid 19 Salgınının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracı ve Kiraya Verenin Borçlarına Etkisi

in: Covid-19 Küresel Salgının Hukuktaki Yansımaları, Kemal Şenocak, Editor, Yetkin Yayınevi, İstanbul, pp.39-163, 2021 Creative Commons License

Genel İşlem Koşulları Kapsamında Düzenlenen Götürü Tazminatın İçerik Denetimi

in: Prof.Dr. Nejla Giritlioğlu’na Armağan, Hasan ERMAN,Tufan ÖĞÜZ,Şükran ŞIPKA,Emrehan İNAL,Başak BAYSAL, Editor, XII Levha, İstanbul, pp.303-342, 2020 Creative Commons License

Legal Responsibility for Polluting the Environment ın Türkisch Law

in: Strategic Perspectiveson SustainableDevelopment andMigration Issues inTurkey and Abroad, İmam Bakır KANLI, Editor, Cambridge Scholars, pp.185-214, 2019

Yapi alacağı İpoteği,

in: Gayrimenkul Davalari, Ayşe Havutçu Mutlu Dinç, Editor, seçkin, İstanbul, pp.1091-1174, 2019

İki Baba Bir Çocuk (Alman Medeni Kanunu’un1686a Maddesi Uyarınca Biyolojik Babanın Haklarında Meydana Gelen Değişiklikler

in: 4. Asoscongeress HUKUK SEMPOZYUMU KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Nurten İnce, Editor, Asos Yayınevi, Elazığ, pp.353-373, 2018

Uluslararası Metin ve Bildirilerde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

in: Uluslararası İlişkilerde Güncel Çalışmalar 2, Meral Balcı,Arzu Al, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.177-217, 2018 Creative Commons License

Hâkim Tarafından Evlilik Sözleşmelerinin İçeriksel Denetimi

in: İnsan Bilimleri Araştırmaları, Leyla Aydemir, Editor, Dora, Bursa, pp.345-373, 2018 Creative Commons License

Hukuki Olay, Hukuki Fiil Hukuku İşlem

in: Hukukun Temel Kaynakları, Hüsnü Sefa Eryıldız, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-22, 2018

Alman Hukukunda Güzelleştirmr Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin Sorumluluğu

in: II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildiriler Kitabı, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Av. Cahid Doğan, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.333-363, 2018

In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma

in: Disadvantageousness, Social Work and Religion, İnce Abdullah,Akyüz İsmail, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.14-32, 2018

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

in: Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar, Beşel Furkan,Yardımcıoğlu Fatih, Editor, Beşköprü Yayınları, Sakarya, pp.143-177, 2017