Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Geography

 • 2013 - 2016 Associate Professor

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Geography

 • 2011 - 2011 Professor

  University of Akron, College Science And Art, Department Of Geography And Planning

 • 2006 - 2011 Assistant Professor

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

 • 2004 - 2006 Assistant Professor

  Eastern Meditarranean University

 • 2000 - 2004 Assistant Professor

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

 • 1999 - 2000 Lecturer

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

 • 1995 - 1999 Assistant Professor

  Suleyman Demirel University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 1990 - 1995 Lecturer

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography

 • 2021 - 2022 Head of Department

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Geography

 • 2011 - 2014 Head of Department

  Marmara University, Institute of Middle East Studies

 • 2010 - 2014 Assistant Director of the Institute

  Marmara University, Institute of Middle East Studies

 • 2009 - 2013 Head of Department

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education

 • 1995 - 1999 Head of Department

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 1995 - 1999 Head of Department

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Courses

 • Doctorate Yerleşimin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimi ve Türkiye

 • Undergraduate Türk Dünyası Coğrafyası İncelemeleri

 • Undergraduate Mesleki İngilizce Beşeri Coğrafya Metinleri

 • Postgraduate Dünya Nüfusunun Tarihi Gelişimi ve Mekansal Değişim

 • Undergraduate Mesleki İngilizce Temel Kavramlar

 • Undergraduate Siyasi Coğrafya

 • Undergraduate Coğrafyanın Genel Esasları

 • Doctorate Ortadoğu ve Kafkasya Jeopolitiği

Advising Theses

Taught Courses And Trainings

 • 2020 - 2020 TÜBA VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi

  Academic Units - Training

  Akengin H.