Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceived teacher affective support in relation to emotional and motivational variables in elementary school science classrooms in Turkey

RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, cilt.35, ss.108-129, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perceived instructor affective support in relation to academic emotions and motivation in college

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, cilt.32, ss.63-79, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Interview with Dale Schunk

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW, cilt.20, ss.485-491, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlkokul Düzeyinde Dijital Okuryazarlık Becerileri Rubriğinin Geliştirilmesi

MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, cilt.48, ss.617-638, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyin Temelli Öğrenmenin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Başarıya Yönelik Duyguları Üzerine Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.345-378, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yetişkinlerin küresel ısınma ile ilgili bilgi düzeyleri ve geri dönüşüm farkındalıkları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1364-1391, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A task development process The case of fourth grade introduction to matter unit

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.1, ss.155-164, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkili öğretmenlik ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.9, ss.214-244, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perceived teacher factors in relation to students achievement related outcomes in science classrooms in elementary school

European Journal of Science and Mathematics Education, cilt.3, ss.115-129, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.257-274, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fen ve Teknoloji dersinde portfolyo kullanımının öğrenci başarısı ve kalıcılığa etkisi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.48-63, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Başarıda anahtar kelime: Öz-yeterlik

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.185-209, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin Temel Özlük Haklarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019, ss.254-264

İlkokul öğrencilerinin sınıf önünde konuşma kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019, cilt.9786057754448, ss.1346-1353

Sınıf öğretmenlerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi

Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.415-417

The effect of brain-based teaching and learning on elementary school students’s science achievement and attitudes

2018 Annual Meeting of American Educational Research Association, New York City, NY, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Nisan 2018

The effects of emotional intelligence and belonging on peer bullying tendencies of elementary school students

2018 Annual Meeting of American Educational Research Association, New York City, NY, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Nisan 2018

Akreditasyon sürecine girerken: Bir sınıf eğitimi programının öğrenci perspektifinden değerlendirilmesi

International Teacher Education and Accreditation Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.22-24

Duygusal zekâ öğretmen eğitiminde yer almalı mıdır?Öğrenme ortamlarında duygusal zekânın yeri ve akran zorbalığı ile ilişkisi

International Teacher Education and Accreditation Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.143-145

Fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.146-147

Fen bilimleri dersinde beyin uyumlu öğrenme ortamı ve etkinliklerin değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.544-552

How do positive teacher factors relate to achievement related outcomes of students in elementary school science classrooms

International Journal of Arts and Sciences Conference, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Mayıs 2013

Erken dönem ilkokul öğrencilerinin doğaya ilişkin bilgi tutum ve davranışlarında ailenin rolü

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.158

Fen ve Teknoloji dersinde portfolyo kullanımının öğrenci başarısı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisi

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.56

Does instructor affective support matter for undergraduate students?

14th Biannual EARLI Conference, Exeter, İngiltere, 30 Ağustos - 03 Eylül 2011

Associations among achievement goal orientations emotions and self efficacy

14th Biannual EARLI Conference, Exeter, İngiltere, 30 Ağustos - 03 Eylül 2011

Does perceived teacher affective support matter for elementary school students A structural analysis in science and technology classrooms?

119th Annual Convention of American Psychological Association, District-Of-Columbia, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Ağustos 2011

Turkish students construal of physiological test anxiety

European Conference on Educational Research, Vienna, Avusturya, 28 - 30 Eylül 2009

Does teacher affective support matter The role of affective support in middle school mathematics classrooms?

Annual Meeting of American Educational Research Association, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 28 Mart 2008

Teacher affective support and its impact on early adolescents

115th Annual Convention of the American Psychological Association, California, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Ağustos 2007

The influence of perceived teacher affective support on early adolescents motivational emotional academic outcomes

Mid-Western Educational Research Association Conference, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 18 Nisan 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkokulda Temel Fen Bilimleri

Fen bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Ayvacı, Hakan Şevki, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.44-84, 2018

İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Eğitimi

Sağlık ve yaşam kalitesi, TÜRKMEN HAKAN, SAĞLAM MURAT, ŞAHİN PEKMEZ ESİN, Editör, Nobel, Ankara, ss.245-265, 2016

İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Eğitimi

Kuvvet ve hareket, TÜRKMEN HAKAN, SAĞLAM MURAT, ŞAHİN PEKMEZ ESİN, Editör, Nobel, Ankara, ss.330-350, 2016

İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Eğitimi

Keşfetmenin keyfi, TÜRKMEN HAKAN, SAĞLAM MURAT, ŞAHİN PEKMEZ ESİN, Editör, Nobel, Ankara, ss.3-12, 2016

Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler

Özdüzenlemeli öğrenmede duyuşsal bir boyut: Akademik duygular, G. Sakız, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.81-128, 2014

Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler

Özdüzenleme ve özdüzenlemeli öğrenme: Kuramsal bakış, G. Sakız, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-27, 2014

Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme ve öğretim yaklaşımları I

Yansıtmalı öğrenme ve öğretme yaklaşımları, Ekici, Gülay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.521-560, 2014