Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Self-regulated learning strategies impact fourth-grade students’ positive outcomes in science class

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.21, no.2, pp.192-206, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

An Interview with Dale Schunk

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW, vol.20, pp.485-491, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Development of Perceived Social Justice in Education Scale for Primary School Students

International Journal of New Approaches in Social Studies, vol.5, no.2, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Düzeyinde Zaman Yönetimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.148-162, 2021 (National Refreed University Journal)

Başarı Testi Geliştirme Süreci: İlkokul Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Örneği

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, pp.82-94, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İlkokul Düzeyinde Dijital Okuryazarlık Becerileri Rubriğinin Geliştirilmesi

MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, vol.48, no.1, pp.617-638, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Brain-Based Learning On Students’ Academic Achievement and Achievement Emotions in Science Course

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.345-378, 2019 (National Refreed University Journal)

Development Of Digital Literacy Skills Rubric at Primary School Level

Milli Egitim, vol.48, no.1, pp.617-638, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Global Warming Knowledge Levels and Recycling Awareness in Adults

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.1364-1391, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A task development process The case of fourth grade introduction to matter unit

The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.1, pp.155-164, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkili öğretmenlik ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi (Effective teaching and improving teaching quality)

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Science), vol.9, no.2, pp.214-244, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effective teaching and improving teaching quality

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.9, no.2, pp.214-244, 2016 (National Refreed University Journal)

Perceived teacher factors in relation to students achievement related outcomes in science classrooms in elementary school

European Journal of Science and Mathematics Education, vol.3, no.2, pp.115-129, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of the Use of Interactive Whiteboard on Students’ Achievement and Attitude Toward Instruction in Science and Technology Classrooms

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.257-274, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Influence of Portfolios on Student Success and Retention Level in Science and Technology Class

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.48-63, 2014 (National Refreed University Journal)

Başarıda anahtar kelime: Öz-yeterlik

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.185-209, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Teacher’ Views Related to Personel Rights of Primary School Teachers

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019, pp.254-264

İlkokul öğrencilerinin sınıf önünde konuşma kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019, vol.9786057754448, pp.1346-1353

Sınıf öğretmenlerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi

Birinci Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.415-417

The effect of brain-based teaching and learning on elementary school students’s science achievement and attitudes

2018 Annual Meeting of American Educational Research Association, New York, United States Of America, 13 - 17 April 2018

The effects of emotional intelligence and belonging on peer bullying tendencies of elementary school students

2018 Annual Meeting of American Educational Research Association, New York, United States Of America, 13 - 17 April 2018

Akreditasyon sürecine girerken: Bir sınıf eğitimi programının öğrenci perspektifinden değerlendirilmesi

International Teacher Education and Accreditation Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.22-24

Duygusal zekâ öğretmen eğitiminde yer almalı mıdır?Öğrenme ortamlarında duygusal zekânın yeri ve akran zorbalığı ile ilişkisi

International Teacher Education and Accreditation Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.143-145

Fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.146-147

Fen bilimleri dersinde beyin uyumlu öğrenme ortamı ve etkinliklerin değerlendirilmesi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.544-552

How do positive teacher factors relate to achievement related outcomes of students in elementary school science classrooms

International Journal of Arts and Sciences Conference, Massachusetts, United States Of America, 25 - 30 May 2013

Erken dönem ilkokul öğrencilerinin doğaya ilişkin bilgi tutum ve davranışlarında ailenin rolü

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.158

Fen ve Teknoloji dersinde portfolyo kullanımının öğrenci başarısı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisi

XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.56

Does instructor affective support matter for undergraduate students?

14th Biannual EARLI Conference, Exeter, United Kingdom, 30 August - 03 September 2011

Associations among achievement goal orientations emotions and self efficacy

14th Biannual EARLI Conference, Exeter, United Kingdom, 30 August - 03 September 2011

Does perceived teacher affective support matter for elementary school students A structural analysis in science and technology classrooms?

119th Annual Convention of American Psychological Association, District-Of-Columbia, United States Of America, 4 - 07 August 2011

Turkish students construal of physiological test anxiety

European Conference on Educational Research, Vienna, Austria, 28 - 30 September 2009

Does teacher affective support matter The role of affective support in middle school mathematics classrooms?

Annual Meeting of American Educational Research Association, New-York, United States Of America, 24 - 28 March 2008

Teacher affective support and its impact on early adolescents

115th Annual Convention of the American Psychological Association, California, United States Of America, 17 - 20 August 2007

The influence of perceived teacher affective support on early adolescents motivational emotional academic outcomes

Mid-Western Educational Research Association Conference, Ohio, United States Of America, 16 - 18 April 2006

Books & Book Chapters

Fen bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri ve tarihi gelişimi

in: İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Ayvacı, Hakan Şevki, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.44-84, 2018

Sağlık ve yaşam kalitesi

in: İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Eğitimi, TÜRKMEN HAKAN, SAĞLAM MURAT, ŞAHİN PEKMEZ ESİN, Editor, Nobel, Ankara, pp.245-265, 2016

Kuvvet ve hareket

in: İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Eğitimi, TÜRKMEN HAKAN, SAĞLAM MURAT, ŞAHİN PEKMEZ ESİN, Editor, Nobel, Ankara, pp.330-350, 2016

Keşfetmenin keyfi

in: İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Eğitimi, TÜRKMEN HAKAN, SAĞLAM MURAT, ŞAHİN PEKMEZ ESİN, Editor, Nobel, Ankara, pp.3-12, 2016

Özdüzenlemeli öğrenmede duyuşsal bir boyut: Akademik duygular

in: Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler, G. Sakız, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.81-128, 2014

Özdüzenleme ve özdüzenlemeli öğrenme: Kuramsal bakış

in: Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler, G. Sakız, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-27, 2014

Yansıtmalı öğrenme ve öğretme yaklaşımları

in: Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme ve öğretim yaklaşımları I, Ekici, Gülay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.521-560, 2014

Bilgiyi derleme ve özetleme

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Birsen GÜZEL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.96-119, 2012

Erken çocukluk döneminde değerlendirme: Süregelen bir çalışma

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Birsen GÜZEL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-9, 2012

Değerlendirmede yasal, etik ve profesyonel sorumluluklar

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Birsen GÜZEL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.11-17, 2012