Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Impact of Science-Fiction Movies on the Self-Efficacy Perceptions of Their Science Literacy of Science Teacher Candidates

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.17, no.5, pp.1573-1603, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Using the history of science to teach scientific inquiry

Journal of Baltic Science Education, vol.15, pp.28-47, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hazırladığı Bilim Tarihi Temelli Dramaların İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.443-466, 2019 (National Refreed University Journal)

Öğretmen adaylarının bilim insanlarına ve çalışma yöntemlerine İlişkin görüşleri ve metaforları

Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, vol.46, pp.88-107, 2019 (National Refreed University Journal)

STEM uygulamalarına ilişkin görüşlerle bu uygulamanın bilimsel tutum ve fen öğretimi öz yeterlik inancı üzerine etkisi .

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.52, pp.1-38, 2019 (Other Refereed National Journals)

Fen-toplum temelli eğitsel kısa filmler üzerine bir çalışma: Fen bilgisi öğretmenliği örneği.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.633-649, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim-Teknoloji-Toplum Hakkındaki Görüşlerine Bilim Kurgu Filmlerin Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.715-736, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İki Farklı Yaklaşıma Dayalı Bilimin Doğası Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarının Giderilmesindeki Etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.45, pp.115-135, 2017 (Other Refereed National Journals)

Prospective Chemistry and Science Teachers' Views and Metaphors about Chemistry and Chemical Studies

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.71, pp.119-136, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Bilimsel Bilginin DoğasıHakkındaki Görüşler ve Bilimsel Tutumlar Üzerine Bir Çalışma Abu Dhabi Örneği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, vol.3, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bilim teknoloji toplum hakkındaki görüşler ile fen ve teknoloji okuryazarlığı öz yeterlik algısı üzerine bir çalışma

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.10, pp.1-31, 2016 (Other Refereed National Journals)

Besin alırken nelere dikkat ediyoruz Fen bilgisi öğretmenliği örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.40, pp.373-387, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilimin doğası öğretimi fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırmanın doğasına ilişkin görüşlerini nasıl etkiler

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.33, pp.287-309, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilişkin görüşleri ile beslenme alışkanlıkları

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.32, pp.387-398, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The views of science teacher candidates on obesity and the formation of it

The Journal of Academic Social Science Studies,, vol.27, pp.363-378, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Derse Entegre Edilmiş Bilimin Doğası Fen BilgisiÖğretiminin Adaylarının kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.9, pp.429-452, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen öğretmen adaylarının oyunlara ilişkin görüşleri ve hazırladıkları oyunların değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.299-318, 2012 (Other Refereed National Journals)

Fen Öğretmen Adaylarının Oyunlara İlişkin Görüşleri ve Hazırladıkları Oyunların Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.299-318, 2012 (Other Refereed National Journals)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bakış açısıyla analojiler

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,, vol.5, pp.86-114, 2011 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin yapılandırmacı programının uygulanabilirliğine ve alanla ilgili kitapların yeterliliğine ilişkin görüşleri Tekirdağ örneği

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.5, pp.115-137, 2011 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının gözüyle basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.45-72, 2011 (Other Refereed National Journals)

Basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmen görüşleri ve gerçekleştirilen hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.4, pp.64-84, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin proje ve proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bilgilerine ve proje yapma yeterliliklerine etkisi ÖPYEP örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.137-158, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi ÖPYEP örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.9-23, 2009 (National Refreed University Journal)

Hizmet içi eğitime katılan fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim tekniklerine ilişkin bilgilerindeki değişimin tespiti Tekirdağ örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.45-57, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen adaylarının kan ile ilgili bilgilerini yarı yapılandırılmış kavram haritalarına aktarma düzeyleri

International conference on new horizons in education INTE 2013, 25 - 27 June 2013, vol.3, pp.313-322

Fen bilgisi öğretmen adaylarının genel öz yeterlikleri ile bilişötesi farkındalıklarının belirlenmesi

International conference on new horizons in education INTE 2013, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.3, pp.191-198

Fen bilgisi öğretmenlerinin bilim ve bilim insanı algıları

International conference on new horizons in education INTE 2013, 25 - 27 June 2013, vol.3, pp.182-190

Doğrudan öğretim yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi

5.International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1534-1553

Fen bilgisi öğretmen adaylarının obezite ve obezitenin oluşumuna ilişkin görüşleri

Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, ULEAD-2013, 31 May - 02 June 2013 Sustainable Development

Öğrenme öğretme ve değerlendirme boyutlarıyla kavram haritalarına farklı bir bakış

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 23 September - 25 May 2010

Fen bilgisi ve matematik öğretmenlerinin öz yeterlik duygusunun belirlenmesi

İstek Vakfı Okulları I. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, Turkey, 05 March 2005, vol.1, pp.1-11

Books & Book Chapters

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ PROGRAMI

in: Fen/Fizik Öğretimi 1, Ersoy,Y.,Uzal,G. Erdem,A, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.83-96, 2010