Fen deneylerinin okul öncesi ve ilköğretim 1 kademe öğrencileriyle yaratıcı düşünmeye yönelik uygulanması


ÖNEN F. , GÜRDAL A.

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004