Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Hazırladığı Bilim Tarihi Temelli Dramaların İncelenmesi


Önen Öztürk F.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.443-466, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 32 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.443-466

Özet

Araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının hazırladığı bilim tarihi temelli dramaların incelenmesi ve öğretim sürecinde kullanılmasına ilişkin görüşlerin belirlenmesidir. Araştırma nitel desenlerden eylem araştırması deseninde olup; 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin 3. sınıfındaki 51 fen bilimleri öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırma verileri bilim tarihi temelli dramalar ve açık uçlu sorularla toplanmıştır. Dramalar öncelikli olarak hitap ettiği sınıf seviyesi, kazanımlar, fen kavramları ve bilimsel bilginin doğası boyutları açısından analiz edilmiştir. Ardından dramalar dereceli puanlama anahtarıyla (rubrik) değerlendirilerek, sonuçlar yüzdelik hesaplamalar hâlinde tablolarda sunulmuştur. Açık uçlu sorular içerik analiziyle değerlendirilmiş; veriler kodlanarak temalaştırılmış ve sonuçlar yüzdelik hesaplamayla tablolarda sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre hazırlanan dramaların genellikle yeterli niteliklerde olduğu, buna karşın ünitelerdeki ve dramalardaki kavramların çoğunlukla örtüşmediği belirlenmiştir. Ayrıca dramalarda hemen hemen tüm bilimsel bilginin doğası boyutlarına yer verildiği ve öğretmen adaylarının dramaların öğretim sürecinde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir.