Öğretmen adaylarının bilim insanlarına ve çalışma yöntemlerine İlişkin görüşleri ve metaforları


Önen Öztürk F. , Ağlarcı O.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, vol.46, pp.88-107, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.88-107

Abstract

Araştırmanın amacı kimya ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim insanlarının çalışma yöntemlerine ilişkin

görüşlerinin ve bilim insanına dair oluşturdukları metaforların incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma

desenlerinden durum çalışmasına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Araştırma Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmenliği

Anabilim Dalı birinci (n=16, n=27) ve son sınıflarda (n=25, n=30) öğrenim görmekte olan öğretmen adayları ile

yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan dört açık uçlu soru ile toplanmıştır.

Araştırma verileri içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, ortak temaların ve

farklılıkların olduğu görülmektedir. Son sınıftaki katılımcılar daha gelişmiş görüşler sunsa da özellikle hayal gücünün

önemi gibi bazı noktalarda zayıflardır. Bu nedenle bilimsel sorgulama ve bilimin doğası gibi temaların öğretim

sürecine dahil edilmesi önerilmektedir.