Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1985 - Continues Professor

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, History

Managerial Experience

 • 2009 - Continues Head of Department

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, History

 • 2016 - 2017 Head of Department

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, History

 • 2015 - 2016 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, History

 • 2014 - 2016 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, History

 • 2013 - 2016 Farabi Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, History

Courses

 • Undergraduate Sovyet Döneminde Rusya Türklerinde Fikir Hareketleri

 • Postgraduate İdil - Ural'da Ceditçilik Hareketi

 • Undergraduate Rusya Tarihi

 • Doctorate Biliımsel Araştırma Usulleri

 • Postgraduate Bağımsız Türk Cumhuriyetleri

 • Doctorate Altın Orda, Çağatay Hanlığı ve Timuriler Tarihi

Advising Theses