Prof.Dr.

ALİ BALCI


Atatürk Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Biyografi

1968 yılında Çemişgezek’te doğmuştur. İlkokulu Erkalkan Köyünde, ortaokul ve liseyi Elazığ’da

okumuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorayı Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. 2000

yılından buyana Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında

çalışmaktadır.

Eğitim Bilgileri

1994 - 2001

1994 - 2001

Doktora

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli), Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

Kırklareli ilinin coğrafi etüdü

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1994

1994

Yüksek Lisans

Keban Barajı güneyinde Fırat Akarsuyu Havzası’xxnın hidrolojik etüdü ve planlaması

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

A2 Temel

A2 Temel

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2011

2011

Instensive Eglish Language Institute (English Language and American Cultural Immersion Program)

Yabancı Dil

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS

Araştırma Alanları

Coğrafya , Coğrafya Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2013 - 2020

2013 - 2020

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2000 - 2011

2000 - 2011

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Disiplinlerarası Coğrafya Öğretimi

Lisans

Lisans

Coğrafya Eğitiminde Okul Deneyimi

Doktora

Doktora

Küreselleşme ve Ortadoğu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafya Eğitiminde Oryantiring

Lisans

Lisans

Coğrafya Araştırmaları

Lisans

Lisans

Coğrafi Bilgi Sistemleri I

Lisans

Lisans

Coğrafya Eğitiminde Araştırma Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafya Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Doktora

Doktora

Ortadoğu'da Şehirleşme ve Şehirler

Lisans

Lisans

Arazi Uygulamaları

Lisans

Lisans

Beşerî Coğrafya II

Lisans

Lisans

Coğrafyaya Giriş

Doktora

Doktora

Coğrafya Eğitiminde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Lisans

Lisans

Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler

Lisans

Lisans

Coğrafya Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafya Okuryazarlığı

Lisans

Lisans

Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Lisans

Lisans

Yerel Yönetim

Lisans

Lisans

Turizm Coğrafyası

Lisans

Lisans

Türkiye Turizm Coğrafyası

Lisans

Lisans

Coğrafya Eğitiminde Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Nüfus ve Yerleşme

Lisans

Lisans

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

Lisans

Lisans

Bölge Analizi

Lisans

Lisans

Coğrafya Araştırmaları II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ortadoğu’nun Güncel Sorunları

Doktora

Doktora

Ortadoğu’nun Fiziki Coğrafyası

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Lisans

Lisans

Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler

Lisans

Lisans

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Lisans

Lisans

Kartografya Uygulaması

Lisans

Lisans

Klimatoloji Uygulaması

Doktora

Doktora

Coğrafyada Eleştirel Düşünce

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ortadoğu ve Asya Ülkeleri

Lisans

Lisans

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

Lisans

Lisans

Gezi-Gözlem Analizi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafyanın Yöntem ve Kaynakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafya Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Kullanımı

Doktora

Doktora

Coğrafya Eğitiminde İleri Araştırma Metotları

Doktora

Doktora

Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Doktora

Doktora

Coğrafya Öğretiminde Veri Analizi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tarih ve Coğrafya

Lisans

Lisans

Coğrafya Araştırmaları I

Lisans

Lisans

Coğrafyanın Genel Esasları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafya Öğretiminde Temel Problemler

Lisans

Lisans

Coğrafya’nın Genel Esasları

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Coğrafyada Bilgisayar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Doktora

Doktora

Coğrafya Programında Bilgilendirme ve Program Geliştirme

Lisans

Lisans

Genel Kartografya

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafya Öğretiminin Metodolojik Temelleri

Lisans

Lisans

Coğrafya Öğretiminde Çağdaş Araştırmalar

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

An Oral-Based Study on Narrative Geographical Knowledge

Balcı A.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.18, ss.173-200, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

Geography Teacher Candidates' Experiences of Field Study in Western Anatolia: A Qualitative Study

Balci A.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.988-997, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Yükseköğretim Öğrencilerinin Coğrafî Gezilere İlişkin Gelecek Kurguları (Future Constructs On Geographical Field Studies Of Higher Education Students)

Balcı A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), cilt.6, ss.43-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Hayat Hikâyelerindeki Coğrafi Bilgi: Sözlü Coğrafya (Geographical Knowledge İn The Life Stories: Oral Geography)

Balcı A.

lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), cilt.38, sa.38, ss.40-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Türkiye’nin Coğrafi Bölgelere Ayrılmasına İlişkin Yaklaşımları Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

Balcı A.

Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review, sa.37, ss.30-48, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Önyargı Ve Ayrımcılığa İlişkin Deneyimlerinin Fenomenolojik Analizi

Balcı A. , Tuncel G.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), cilt.3, ss.95-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Bayreuth Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Türkiye Algısı

Taşkan C., Balcı A.

Marmara Coğrafya Dergisi, sa.36, ss.33-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Turizm Coğrafyası Dersine İlişkin Gelecek Zaman Perspektifinin Ders Başarısına Etkisi

Yıldız B., Balcı A.

International Journal of Field Education, cilt.3, ss.60-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

KATILMIŞ A. , BALCI A.

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Çokkültürlülük ve Barış Eğitimi İçin Model Geliştirme

Tuncel G. , Balcı A.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), sa.11, ss.95-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafi Arazi Uygulamalarındaki Harita Okuryazarlıklarını Tespite Yönelik Bir Araştırma

Balcı A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), cilt.3, ss.16-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Demokratik toplumlarda öğretmen nitelikleri ve öğrencilere yansımaları

BALCI A. , TUNCEL G.

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.82-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

The Effects of Fieldwork Practices on Students Self Efficacy Perceptions in Geography Education

BALCI A.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.4, ss.361-373, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Lisans Programında Okutulan Coğrafya Ders Kitapları ve Ders Notlarından Öğrencilerin Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

Balcı A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), cilt.2, ss.118-147, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Coğrafya öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisanstan beklentileri

Balcı A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.29, ss.111-135, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Comparison Of Primary and Secondary Schoolstudents skills Locating Countries On The Worldmap

Balcı A.

European Journal of Education Studies, cilt.5, ss.134-165, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlılık Düzeyleri

Kocalar A. O. , Balcı A.

International Journal of Social Science Research, cilt.1, sa.2, ss.15-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Oryantiring Uygulamalarının Coğrafya Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algılarına Etkisi

TUNA F., BALCI A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, cilt.1, ss.1-14, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI KAVRAMINI ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BALCI A. , TUNCEL G.

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, sa.35, ss.19-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türkiye nin coğrafi konum özelliklerini tasvire dayalı etkinliklerle öğretmeye yönelik nitel bir araştırma

Balcı A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.26, ss.216-259, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Perceptıons of Secondary Level Students About The Unıted Natıons UN and The UN Permanent Member States

Balcı A.

Ozean Journal of Applied Sciences, cilt.5, sa.5, ss.1-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İlköğretim Öğrencilerinin Avrupa Birliği Vatandaşlığı Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Değerlendirme

BALCI A. , TUNCEL G.

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.35, ss.19-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

The effect of discussion supported geographical research trips on academic achievement

Balcı A.

Scientific Research and Essays, cilt.6, sa.11, ss.2274-2285, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2011

2011

Perceptions of ninth grade students about the concept of axis tilt

Balcı A.

Education, cilt.131, sa.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

The impact of geographical trips on geography teaching

Balcı A.

Education, cilt.131, sa.1, ss.33-42, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Acquired levels of geographical concepts among 5th grade students

Balcı A.

Education, cilt.130, sa.3, ss.363-376, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

The opinions of geography teacher candidates about the place of filed trips in geography teaching

Balcı A.

Education, cilt.130, ss.561-572, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Örnek Bir Çalışma

BALCI A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.135-152, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Coğrafi İşaret Odaklı Sürdürülebilir Coğrafya Eğitimi (Sustainable Geography Education Focused on Geographical Indications)

BALCI A.

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

2019

2019

Coğrafya Öğretiminde Sürdürülebilir Bir Kavram: Merak (A Sustainable Concept in Geography Teaching: Curiosity)

BALCI A.

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

2019

2019

Geographical Information Systems Education in Turkish Geography Departments

YILMAZ M., BALCI A.

Annual Meeting, Washington, Kiribati, 3 - 07 Nisan 2019

2018

2018

Geleceğe taşınması öngörülen hayat hikâyelerindeki coğrafî bilgi: Sözlü Coğrafya (Geographical knowledge in the life stories envisaged to be carried into the future: Oral Geography)

BALCI A.

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde/1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK-2018 – İstanbul, Türkiye), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

2018

2018

Coğrafî Arazi Uygulamalarında Gelecek Öngörüleri (Future Predictions in Geographical Land Applications)

BALCI A.

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde/1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK-2018 – İstanbul, Türkiye), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.64-66

2017

2017

Sosyal Bilimler Öğretmen Adaylarının Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretmen Metaforları

TUNCEL G. , BALCI A.

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 Mayıs 2017

2015

2015

Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek İçin Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Okulların Rolü Fenomenolojik Bir Araştırma

BALCI A. , TUNCEL G.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV., 23 - 25 Nisan 2015

2015

2015

Çokkültürlülük ve Barış Eğitimi İçin Model Geliştirme

TUNCEL G. , BALCI A.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV., 23 - 25 Nisan 2015

2015

2015

Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek için Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Okulların Rolü

BALCI A. , TUNCEL G.

. IV. International Symposium on Social Studies Education, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015

2012

2012

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarını Tespite Dönük Nitel Bir Araştırma

KOCALAR A. O. , BALCI A.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (12-14 Eylül 2012), Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

2012

2012

Demokratik Toplumlarda Öğretmen Nitelikleri Ve Öğrencilere Yansımaları

TUNCEL G. , BALCI A.

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”, 22 Nisan 2012, ss.66-67

2012

2012

İlköğretim Öğrencilerinin Avrupa Birliği Vatandaşlığı Kavramını Algıları Üzerine Bir Değerlendirme

BALCI A. , TUNCEL G.

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”, 22 Nisan 2012, ss.24-25

2011

2011

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Beklentileri

BALCI A.

Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği konferansı, ”I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi”, Bishkek, Kırgızistan, 13 - 15 Nisan 2011, ss.20-21

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Coğrafi Düşünce ve Gelişimi

Balcı A. , Bilgili M.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, Dursun DİLEK, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.469-487, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review)

Editörler Kurulu Üyesi

2011 - 2011

2011 - 2011

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review)

Editör

2010 - 2010

2010 - 2010

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review)

Editör

2007 - 2007

2007 - 2007

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review )

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2020

Eylül 2020

Milli Eğitim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

The Journal of Academic Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

International Journal of Field Education (IJOFE) [Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi]

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

International Journal of Field Education (IJOFE) [Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi]

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

The Journal of Academic Social Science (ASOSJOURNAL)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journalof Social Sciences)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2018

2018

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV.

Çalışma Grubu

Bolu-Türkiye

2012

2012

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”

Çalışma Grubu

Bolu-Türkiye

2011

2011

Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği konferansı, ”I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi”

Çalışma Grubu

Bishkek-Kırgızistan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 38

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2021

Mayıs 2021

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Mart-2021

Mart 2021

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ekim-2019

Ekim 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Ekim-2019

Ekim 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Şubat-2015

Şubat 2015

Yarışma

Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması - TÜBİTAK

Eylül-2014

Eylül 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2013

Ağustos 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mart-2013

Mart 2013

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi