Prof.

ALİ BALCI


Ataturk Faculty of Education

Turkish and Social Science Education

Department of Geography Education

Biography

1968 yılında Çemişgezek’te doğmuştur. İlkokulu Erkalkan Köyünde, ortaokul ve liseyi Elazığ’da

okumuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorayı Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. 2000

yılından buyana Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında

çalışmaktadır.

Education Information

1994 - 2001

1994 - 2001

Doctorate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Coğrafya (Yl) (Tezli), Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Kırklareli ilinin coğrafi etüdü

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

1994

1994

Postgraduate

Keban Barajı güneyinde Fırat Akarsuyu Havzası’xxnın hidrolojik etüdü ve planlaması

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Geography

Foreign Languages

A2 Elementary

A2 Elementary

English

Certificates, Courses and Trainings

2011

2011

Instensive Eglish Language Institute (English Language and American Cultural Immersion Program)

Foreign Language

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS

Research Areas

Geography, Education in Geography

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

2013 - 2020

2013 - 2020

Associate Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

2011 - 2013

2011 - 2013

Assistant Professor

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

2000 - 2011

2000 - 2011

Research Assistant

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education

2013 - 2016

2013 - 2016

Deputy Head of Department

Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Head of Department

Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education

2013 - 2015

2013 - 2015

University Executive Board Member

Marmara University, Ataturk Faculty of Education

Courses

Doctorate

Doctorate

Disiplinlerarası Coğrafya Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Eğitiminde Okul Deneyimi

Doctorate

Doctorate

Küreselleşme ve Ortadoğu

Postgraduate

Postgraduate

Coğrafya Eğitiminde Oryantiring

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Araştırmaları

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafi Bilgi Sistemleri I

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Eğitiminde Araştırma Projesi

Postgraduate

Postgraduate

Coğrafya Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Doctorate

Doctorate

Ortadoğu'da Şehirleşme ve Şehirler

Undergraduate

Undergraduate

Arazi Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Beşerî Coğrafya II

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafyaya Giriş

Doctorate

Doctorate

Coğrafya Eğitiminde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Coğrafya Okuryazarlığı

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Coğrafyası

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Turizm Coğrafyası

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Eğitiminde Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Nüfus ve Yerleşme

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Bölge Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Araştırmaları II

Postgraduate

Postgraduate

Ortadoğu’nun Güncel Sorunları

Doctorate

Doctorate

Ortadoğu’nun Fiziki Coğrafyası

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Undergraduate

Undergraduate

Kartografya Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Klimatoloji Uygulaması

Doctorate

Doctorate

Coğrafyada Eleştirel Düşünce

Postgraduate

Postgraduate

Ortadoğu ve Asya Ülkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Gezi-Gözlem Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Coğrafyanın Yöntem ve Kaynakları

Postgraduate

Postgraduate

Coğrafya Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Kullanımı

Doctorate

Doctorate

Coğrafya Eğitiminde İleri Araştırma Metotları

Doctorate

Doctorate

Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Yöntemler

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Doctorate

Doctorate

Coğrafya Öğretiminde Veri Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Tarih ve Coğrafya

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Araştırmaları I

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafyanın Genel Esasları

Postgraduate

Postgraduate

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Postgraduate

Postgraduate

Coğrafya Öğretiminde Temel Problemler

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya’nın Genel Esasları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafyada Bilgisayar

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Coğrafya Programında Bilgilendirme ve Program Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Genel Kartografya

Postgraduate

Postgraduate

Coğrafya Öğretiminin Metodolojik Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

Coğrafya Öğretiminde Çağdaş Araştırmalar

Advising Theses

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

An Oral-Based Study on Narrative Geographical Knowledge

Balcı A.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.18, pp.173-200, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

Geography Teacher Candidates' Experiences of Field Study in Western Anatolia: A Qualitative Study

Balci A.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.988-997, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Future Constructs On Geographical Field Studies Of Higher Education Students

Balcı A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.6, pp.43-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Hayat Hikâyelerindeki Coğrafi Bilgi: Sözlü Coğrafya (Geographical Knowledge İn The Life Stories: Oral Geography)

Balcı A.

lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), vol.38, no.38, pp.40-57, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

A Qualitative Research for Determining the Approaches for the Separation of Turkey into Geographical Regions

Balcı A.

Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review, no.37, pp.30-48, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Önyargı Ve Ayrımcılığa İlişkin Deneyimlerinin Fenomenolojik Analizi

Balcı A. , Tuncel G.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), vol.3, pp.95-115, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Bayreuth University Geography Teaching Department Student’ Perception of Turkey

Taşkan C., Balcı A.

Marmara Coğrafya Dergisi, no.36, pp.33-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Turizm Coğrafyası Dersine İlişkin Gelecek Zaman Perspektifinin Ders Başarısına Etkisi

Yıldız B., Balcı A.

International Journal of Field Education, vol.3, pp.60-74, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

KATILMIŞ A. , BALCI A.

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF TEACHER’S CANDIDATES’ EXPERIEN-CES IN PREJUDICE AND DISCRIMINATION

Tuncel G. , Balcı A.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), no.11, pp.95-115, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafi Arazi Uygulamalarındaki Harita Okuryazarlıklarını Tespite Yönelik Bir Araştırma

Balcı A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.3, pp.16-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Demokratik toplumlarda öğretmen nitelikleri ve öğrencilere yansımaları

BALCI A. , TUNCEL G.

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.82-97, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

The Effects of Fieldwork Practices on Students Self Efficacy Perceptions in Geography Education

BALCI A.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.4, pp.361-373, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Coğrafya öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisanstan beklentileri

Balcı A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.29, pp.111-135, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

Lisans Programında Okutulan Coğrafya Ders Kitapları ve Ders Notlarından Öğrencilerin Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

Balcı A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.2, pp.118-147, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2013

2013

Oryantiring Uygulamalarının Coğrafya Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algılarına Etkisi

TUNA F., BALCI A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, vol.1, pp.1-14, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Comparison Of Primary and Secondary Schoolstudents skills Locating Countries On The Worldmap

Balcı A.

European Journal of Education Studies, vol.5, pp.134-165, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlılık Düzeyleri

Kocalar A. O. , Balcı A.

International Journal of Social Science Research, vol.1, no.2, pp.15-49, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI KAVRAMINI ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BALCI A. , TUNCEL G.

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.35, pp.19-33, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Perceptıons of Secondary Level Students About The Unıted Natıons UN and The UN Permanent Member States

Balcı A.

Ozean Journal of Applied Sciences, vol.5, no.5, pp.1-24, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Türkiye nin coğrafi konum özelliklerini tasvire dayalı etkinliklerle öğretmeye yönelik nitel bir araştırma

Balcı A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.26, pp.216-259, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2012

2012

İlköğretim Öğrencilerinin Avrupa Birliği Vatandaşlığı Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Değerlendirme

BALCI A. , TUNCEL G.

Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.35, pp.19-33, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Perceptions of ninth grade students about the concept of axis tilt

Balcı A.

Education, vol.131, no.2, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

The effect of discussion supported geographical research trips on academic achievement

Balcı A.

Scientific Research and Essays, vol.6, no.11, pp.2274-2285, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

2010

2010

The impact of geographical trips on geography teaching

Balcı A.

Education, vol.131, no.1, pp.33-42, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

The opinions of geography teacher candidates about the place of filed trips in geography teaching

Balcı A.

Education, vol.130, pp.561-572, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Acquired levels of geographical concepts among 5th grade students

Balcı A.

Education, vol.130, no.3, pp.363-376, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2002

2002

Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Örnek Bir Çalışma

BALCI A.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.135-152, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Coğrafi İşaret Odaklı Sürdürülebilir Coğrafya Eğitimi (Sustainable Geography Education Focused on Geographical Indications)

BALCI A.

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

2019

2019

Coğrafya Öğretiminde Sürdürülebilir Bir Kavram: Merak (A Sustainable Concept in Geography Teaching: Curiosity)

BALCI A.

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

2019

2019

Geographical Information Systems Education in Turkish Geography Departments

YILMAZ M., BALCI A.

Annual Meeting, Washington, Kiribati, 3 - 07 April 2019

2018

2018

Geleceğe taşınması öngörülen hayat hikâyelerindeki coğrafî bilgi: Sözlü Coğrafya (Geographical knowledge in the life stories envisaged to be carried into the future: Oral Geography)

BALCI A.

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde/1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK-2018 – İstanbul, Türkiye), İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018

2018

2018

Coğrafî Arazi Uygulamalarında Gelecek Öngörüleri (Future Predictions in Geographical Land Applications)

BALCI A.

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde/1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK-2018 – İstanbul, Türkiye), İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.64-66

2017

2017

Sosyal Bilimler Öğretmen Adaylarının Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretmen Metaforları

TUNCEL G. , BALCI A.

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 May 2017

2015

2015

Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek İçin Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Okulların Rolü Fenomenolojik Bir Araştırma

BALCI A. , TUNCEL G.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV., 23 - 25 April 2015

2015

2015

Çokkültürlülük ve Barış Eğitimi İçin Model Geliştirme

TUNCEL G. , BALCI A.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV., 23 - 25 April 2015

2015

2015

Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek için Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Okulların Rolü

BALCI A. , TUNCEL G.

. IV. International Symposium on Social Studies Education, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015

2012

2012

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarını Tespite Dönük Nitel Bir Araştırma

KOCALAR A. O. , BALCI A.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (12-14 Eylül 2012), Turkey, 12 - 14 September 2012

2012

2012

Demokratik Toplumlarda Öğretmen Nitelikleri Ve Öğrencilere Yansımaları

TUNCEL G. , BALCI A.

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”, 22 April 2012, pp.66-67

2012

2012

İlköğretim Öğrencilerinin Avrupa Birliği Vatandaşlığı Kavramını Algıları Üzerine Bir Değerlendirme

BALCI A. , TUNCEL G.

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”, 22 April 2012, pp.24-25

2011

2011

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Beklentileri

BALCI A.

Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği konferansı, ”I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi”, Bishkek, Kyrgyzstan, 13 - 15 April 2011, pp.20-21

Books & Book Chapters

2016

2016

Coğrafi Düşünce ve Gelişimi

Balcı A. , Bilgili M.

in: SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, Dursun DİLEK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.469-487, 2016

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)

Committee Member

2013 - 2016

2013 - 2016

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review)

Committee Member

2011 - 2011

2011 - 2011

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review)

Editor

2010 - 2010

2010 - 2010

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review)

Editor

2007 - 2007

2007 - 2007

Marmara Coğrafya Dergisi (Marmara Geographical Review )

Editor

Scientific Refereeing

September 2020

September 2020

Milli Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

The Journal of Academic Social Sciences

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

International Journal of Field Education (IJOFE) [Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi]

Other Indexed Journal

June 2019

June 2019

International Journal of Field Education (IJOFE) [Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi]

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journalof Social Sciences)

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

The Journal of Academic Social Science (ASOSJOURNAL)

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education

Working Group

İstanbul-Turkey

2018

2018

1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education

Working Group

İstanbul-Turkey

2017

2017

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

2017

2017

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

2015

2015

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV.

Working Group

Bolu-Turkey

2012

2012

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Working Group

İstanbul-Turkey

2012

2012

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”

Working Group

Bolu-Turkey

2011

2011

Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği konferansı, ”I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi”Sustainable Development

Working Group

Bishkek-Kyrgyzstan

Citations

Total Citations (WOS): 38

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

September-2021

September 2021

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

March-2021

March 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

January-2020

January 2020

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

October-2019

October 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

October-2019

October 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

September-2019

September 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

September-2019

September 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

January-2019

January 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

January-2019

January 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

February-2018

February 2018

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

February-2018

February 2018

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

February-2018

February 2018

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

January-2018

January 2018

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2017

November 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

November-2017

November 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

March-2017

March 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

March-2017

March 2017

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

October-2016

October 2016

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

March-2015

March 2015

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

February-2015

February 2015

Competition

Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması - TÜBİTAK

September-2014

September 2014

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

August-2013

August 2013

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

March-2013

March 2013

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi