Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identifying Higher-Education Level Skill Needs in Labor Markets: The Main Tools Usable for Turkey

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, sa.4, ss.945-967, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Balkan Ülkelerinde Yükseköğrenim Gören Türk Öğrencilerin Eğitim Deneyimleri

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.52, sa.52, ss.555-578, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN TAKIMLARI VE LİDERLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.99, sa.99, ss.595-605, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin İmam Hatiplik Algısı ve Deneyimlerinin İncelenmesi

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, cilt.3, sa.1, ss.103-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of Organizational Culture on the Job Motivations of Lifelong Learning Center Teachers

Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning, cilt.15, ss.121-133, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Okul Kültürüne İlişkin Algılarının İncelenmesi

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Değerlerin Üniversite İklimi Algısına Etkisi: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.9, sa.2, ss.29-55, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Bağlamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Misyon ve Vizyonlarının İncelenmesi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.8, ss.368-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk üniversitelerinde öğretim üyeleri için yükseltme ve atama kriterleri

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.47, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scientific Research Supports in Higher Education Institutions

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.7, sa.2, ss.71-112, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Educational Experiences of the International Students in Graduate Programs in Turkey

Journal of Education and Learning, cilt.7, ss.89-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Hatip Lisesi Bünyesindeki İmam Hatip Ortaokullarıyla Müstakil İmam Hatip Ortaokullarındaki Örgüt Kültürünün İncelenmesi

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, cilt.1, ss.49-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DEKİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.7, ss.1-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Educational Policies for School-aged Syrian Refugees in Turkey

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.36-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between School Administrators Personalities and Servant Leadership Behaviours

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.106-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Eğitim Ekonomisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.45, ss.23-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Doktora Tezi Hazırlamada Ana Yönelimler

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.4, ss.1-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Lisansüstü Eğitimdeki Kapasite Genişlemesinin Analizi

Yeni Türkiye, ss.745-750, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı

İş Ahlakı Dergisi, cilt.6, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Yoksulluk ve Eğitim İlişkileri

İlem Yıllık, ss.49-64, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür ve Kişilik Yapı Aktör Paradoksu Bağlamında Bir Değerlendirme

İlem Yıllık, ss.79-89, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşlarının Yetişkin Eğitimine Katkısı

Sivil Toplum Dergisi, cilt.2, ss.81-90, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The private sector in adult education draws men but shuns women in Turkey

LLine Journal, ss.264-269, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmenlerin İş Değerleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Bireysel Değerleri İle Okul Kültürüne İlişkin Algılarının İncelenmesi

13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

İslam Düşünce Geleneğinde İradeKavramı ve Önemi

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018

İslam Eğitim Klasiklerinde Öğretmen Yeterlilikleri

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018

Akademik Personelin Akademik Teşvik Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017

Üniversitelerin Kalite Güvencesi Yönergeleri Üzerine Bir Analiz

The 2nd International Higher Education Studies Conference, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Türkiye’deki Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üzerine Bir İnceleme

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Relationship between School Managers’ Personality and Servant Leadership Behaviors

International Academic Conference on Education Learning and E-Learning, Budapest, Macaristan, 14 - 15 Nisan 2017

Türkiye de Lisansüstü Eğitim Gören Uluslar arası Öğrencilerin Eğitim Deneyimleri

25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Gençlerin Dünyasında Eğitimin Etkisi ve Değeri

Türkiyenin Gençleri İleri Analizler, Ahmet Özdinç, Editör, TGSP Yayınları, İstanbul, ss.173-200, 2020

Geleceğin Türkiyesinde Eğitim

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İstanbul, 2018

Finansal ve Fiziki Kaynakların Yönetimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Bakioğlu, Ayşen, Editör, Nobel, Ankara, ss.247-265, 2016

AEP Eğitici El Kitabı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2011

Aile Eğitim Programları Üzerine Notlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, 2011

Türkiye de Ergen Profili

T.C. başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2009