Education Information
2018 - 2019 Post Doctorate, University of Oxford, Oxford Center for Islamic Studies, United Kingdom
2007 - 2013 Doctorate, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey
2003 - 2006 Post Graduate, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey
1998 - 2003 Under Graduate, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey
Foreign Languages
English, C1 Advanced
Dissertations
2013 Türkiye’de yükseköğrenimli işgücünde vasıf ve beceri uyumsuzluklarının azaltılmasında beceri ihtiyacı tahmin ve araştırmalarının rolü, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Doctorate
2006 Contribution of municipalities to adult education: ISMEK case, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Post Graduate
Research Areas
Education, Educational Sciences, Edıcational Administration and Planning
Academic Titles / Tasks
2014 - Continues Assistant Professor, Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Educational Sciences
Professional Experience
2018 - Continues Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Educational Sciences
2016 - 2018 Faculty Teaching Practice Coordinator, Marmara University, Ataturk Faculty of Education
2014 - 2015 Rectorate Commissioner, Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Educational Sciences
Courses
2019 - 2020 Education Economicd and Planning, Post Graduate
2014 - 2015, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Classroom Management, Under Graduate
2015 - 2016, 2018 - 2019 History of Turkish Education, Under Graduate
2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020 Higher Education Management, Doctorate
2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Education Management, Under Graduate
2017 - 2018, 2019 - 2020 Group Dynamics in Education, Post Graduate
2017 - 2018 Contemporary Paradigms in Educational Administration, Doctorate
2017 - 2018 Management Science and Processes, Post Graduate
2017 - 2018 Contemporary Approaches in Higher Education Administration, Doctorate
2016 - 2017 Character Development in Education, Post Graduate
2016 - 2017 Interpersonal Relations and Communication, Doctorate
2014 - 2015, 2015 - 2016 Philosophical Psychology, Doctorate
2014 - 2015, 2015 - 2016 Turkish Education System and School Management, Under Graduate
2015 - 2016 Scientific Source Search and Report Writing, Under Graduate
2014 - 2015, 2015 - 2016 Eğitim Bilimine Giriş, Under Graduate
Advising Theses
2020 Alpaydın Y., Post Graduate, S.YAMAN(Student), BİLİM ve SANAT MERKEZLERİNDE ÖĞRENCİLERE SUNULAN EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ
2020 Alpaydın Y., Post Graduate, M.ÖZKEN(Student), Okul yöneticilerinin hesap verebilirlik davranışları:Öğretmen görüşlerine dayalı karma bir araştırma
2020 Alpaydın Y., Post Graduate, S.TETİK(Student), İlkokullarda eğitim ritüellerinin değişimine ilişkin öğretmen görüşleri
2020 Alpaydın Y., Post Graduate, S.BAŞARAN(Student), Okul müdürlerinin algılanan dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyine etkisi
2020 Alpaydın Y., Doctorate, B.SEVİ(Student), İlköğretim kurumlarında öğretmen takımları ve liderliğinin öğrenci başarısı üzerine etkisi
2019 Alpaydın Y., Post Graduate, A.ALKAN(Student), Fakülte-Okul İşbirliği Kapsamındaki Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi
2019 Alpaydın Y., Post Graduate, K.KÜLTÜR(Student), İlkokul Müdürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarını Artırmada Kullandıkları Yönetsel Davranışlar ve Stratejiler ile Uyguladıkları Taktiklerin İncelenmesi
2019 Alpaydın Y., Canel A. N. , Doctorate, H.PINAR(Student), YÜKSEK NİTELİKLİ EVLİLİKLER YARATMAK:MUTLU ÇİFTLERİN DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2019 Alpaydın Y., Post Graduate, P.YILMAZ(Student), Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinindönüşümcü liderlik davranışları ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkinin incelenmesi
2019 ALPAYDIN Y., Post Graduate, T.SEÇKİN(Student), Okul Müdürü Görevlendirmelerinde Esas Alınan Kriterlere İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri
2019 Alpaydın Y., Post Graduate, D.DANIŞMAN(Student), Okul öncesi öğretmenlerinin görev ve yetkinlikleri hakkında yönetici ve öğretmen algıları
2019 Alpaydın Y., Post Graduate, V.TERLEMEZ(Student), İmam hatip lisesi öğrencilerinin imam hatiplilik algısı ve deneyimlerinin incelenmesi
2019 Alpaydın Y., Post Graduate, Z.UYSAL(Student), Okul yöneticilerinin yönetsel davranışları ile öğretmen yetkinliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
2018 Alpaydın Y., Doctorate, M.KARASOY(Student), Teorik ve pratik yönleri ile Almanya'da nasyonal sosyalist eğitim politikalarının incelenmesi
2018 ALPAYDIN Y., Post Graduate, M.BALTA(Student), Zihinsel engelli bireylere orta öğretim düzeyinde verilen mesleki eğitimde yaşanan sorunlar
2018 ALPAYDIN Y., Post Graduate, G.TARHAN(Student), Mesleki ve teknik anadolu liselerinde uygulanmakta olan işletmelerde beceri eğitiminin yönetimine ilişkin öğretmen ve işveren görüşleri
2018 ALPAYDIN Y., Post Graduate, H.ASLAN(Student), Okul yöneticilerinin benimsedikleri eğitim felsefelerinin örgüt kültürü üzerindeki etkisi
2018 ALPAYDIN Y., Post Graduate, P.YILMAZ(Student), Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Dönüşümsel Liderlik Davranışları ile Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2018 ALPAYDIN Y., Post Graduate, S.BAŞARAN(Student), Okul Müdürlerinin Algılanan Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyine Etkisi
2018 ALPAYDIN Y., Post Graduate, M.YAMAN(Student), Okul müdürlerinin inovasyon yeterlilikleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, H.ÇAKIR(Student), İSMEK hayat boyu öğrenme merkezi öğretmenlerinin örgüt kültürü algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, İ.ERDEM(Student), İmam hatip lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarıyla müstakil imam hatip ortaokullardaki örgüt kültürünün incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, G.BEDİR(Student), Özel okullardaki yöneticilerin etik liderlik davranışlarının kurum öğretmenlerinin motivasyon düzeyi ile ilişkisi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, B.SEHER(Student), Velilerin özel okul tercih nedenlerinin incelenmesi (İstanbul örneği)
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, İ.ALP(Student), Ortaokul öğrencilerinin bireysel değerleri ile okul kültürüne ilişkin algılarının incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, C.HAVEYDİ(Student), Okul öncesi eğitim kurumu müdürlerinin yönetim becerileri ile etkileme taktikleri arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, E.TANATAR(Student), Öğretmenlerin iş değerleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, M.HİLMİ(Student), Öğretmen algılarına göre yöneticilerin kişilik özellikleri ve hizmetkâr liderlik davranışları
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, M.ŞAHİN(Student), Öğretmenlerin yetkinlik algıları ile okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Post Graduate, H.GÜRKAN(Student), Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Activities in Scientific Journals
2019 - Continues Turkish Journal of Business Ethics, Committee Member
2016 - Continues Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Assistant Editor
2011 - Continues İnsan ve Toplum, Committee Member
2015 - 2018 EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, Editor
2013 - 2018 Turkish Journal of Business Ethics, Evaluation Committee Member
2014 - 2016 Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Evaluation Committee Member
Memberships / Tasks in Scientific Organizations
2011 - Continues İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı, Board Member
2012 - 2018 Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği, Chairman of the Board
2008 - 2010 İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Chairman of the Board
Scientific Consultations
2020 - Continues Scientific Consultancy, Turkish Maarif Foundation
Tasks In Event Organizations
29 Temmuz 2019 Alpaydın Y., VI. International ILEM Summer School , Science / Art Camp or Summer School Organization, İstanbul, Turkey
24 Nisan 2019 Alpaydın Y., YILMAZ R., 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Scientific Congress, Malatya, Turkey
09 Mayıs 2018 Alpaydın Y., 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Scientific Congress, Burdur, Turkey
03 Temmuz 2017 Alpaydın Y., IV. International ILEM Summer School , Science / Art Camp or Summer School Organization, İstanbul, Turkey
10 Mayıs 2017 Alpaydın Y., 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi , Scientific Congress, Muş, Turkey
12 Mayıs 2016 Alpaydın Y., 5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Scientific Congress, Isparta, Turkey
01 Ağustos 2015 Alpaydın Y., III. International ILEM Summer School, Science / Art Camp or Summer School Organization, Konya, Turkey
15 Mayıs 2015 Alpaydın Y., 4. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Scientific Congress, Kütahya, Turkey
23 Ağustos 2014 Alpaydın Y., II. International ILEM Summer School, Science / Art Camp or Summer School Organization, İstanbul, Turkey
15 Mayıs 2014 Alpaydın Y., 3. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Scientific Congress, Sakarya, Turkey
24 Ağustos 2013 Alpaydın Y., I. International ILEM Summer School, Science / Art Camp or Summer School Organization, İstanbul, Turkey
Edit Congress and Symposium Activities
2014 III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Invited Speaker, Sakarya, Turkey
Citations