Eğitim Bilgileri
2018 - 2019 Post Doktora, University of Oxford, Oxford Center for Islamic Studies, İngiltere
2007 - 2013 Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Türkiye
2003 - 2006 Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye
1998 - 2003 Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
Yabancı Diller
İngilizce, C1 İleri
Yaptığı Tezler
2013 Türkiye’de yükseköğrenimli işgücünde vasıf ve beceri uyumsuzluklarının azaltılmasında beceri ihtiyacı tahmin ve araştırmalarının rolü, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Doktora
2006 Contribution of municipalities to adult education: ISMEK case, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Akademik Unvanlar / Görevler
2014 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Mesleki Deneyim
2018 - Devam Ediyor Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
2016 - 2018 Fakülte Uygulama Okulu Koordinatörlüğü, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
2014 - 2015 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Verdiği Dersler
2019 - 2020 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Yüksek Lisans
2014 - 2015, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Sınıf Yönetimi, Lisans
2015 - 2016, 2018 - 2019 Türk Eğitim Tarihi, Lisans
2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020 Yükseköğretm Yönetimi, Doktora
2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019 Eğitim Yönetimi, Lisans
2017 - 2018, 2019 - 2020 Eğitimde Grup Dinamikleri, Yüksek Lisans
2017 - 2018 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Paradigmalar, Doktora
2017 - 2018 Yönetim Bilimi ve Süreçleri, Yüksek Lisans
2017 - 2018 Yükseköğretim Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Doktora
2016 - 2017 Eğitimde Karakter Eğitimi, Yüksek Lisans
2016 - 2017 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Doktora
2014 - 2015, 2015 - 2016 Felsefi Psikoloji, Doktora
2014 - 2015, 2015 - 2016 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans
2015 - 2016 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma, Lisans
2014 - 2015, 2015 - 2016 Eğitim Bilimine Giriş, Lisans
Yönetilen Tezler
2020 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, S.YAMAN(Öğrenci), BİLİM ve SANAT MERKEZLERİNDE ÖĞRENCİLERE SUNULAN EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ
2020 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, M.ÖZKEN(Öğrenci), Okul yöneticilerinin hesap verebilirlik davranışları:Öğretmen görüşlerine dayalı karma bir araştırma
2020 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, S.TETİK(Öğrenci), İlkokullarda eğitim ritüellerinin değişimine ilişkin öğretmen görüşleri
2020 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, S.BAŞARAN(Öğrenci), Okul müdürlerinin algılanan dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyine etkisi
2020 Alpaydın Y., Doktora, B.SEVİ(Öğrenci), İlköğretim kurumlarında öğretmen takımları ve liderliğinin öğrenci başarısı üzerine etkisi
2019 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, A.ALKAN(Öğrenci), Fakülte-Okul İşbirliği Kapsamındaki Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi
2019 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, K.KÜLTÜR(Öğrenci), İlkokul Müdürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarını Artırmada Kullandıkları Yönetsel Davranışlar ve Stratejiler ile Uyguladıkları Taktiklerin İncelenmesi
2019 Alpaydın Y., Canel A. N. , Doktora, H.PINAR(Öğrenci), YÜKSEK NİTELİKLİ EVLİLİKLER YARATMAK:MUTLU ÇİFTLERİN DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2019 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, P.YILMAZ(Öğrenci), Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinindönüşümcü liderlik davranışları ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkinin incelenmesi
2019 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, T.SEÇKİN(Öğrenci), Okul Müdürü Görevlendirmelerinde Esas Alınan Kriterlere İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri
2019 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, D.DANIŞMAN(Öğrenci), Okul öncesi öğretmenlerinin görev ve yetkinlikleri hakkında yönetici ve öğretmen algıları
2019 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, V.TERLEMEZ(Öğrenci), İmam hatip lisesi öğrencilerinin imam hatiplilik algısı ve deneyimlerinin incelenmesi
2019 Alpaydın Y., Yüksek Lisans, Z.UYSAL(Öğrenci), Okul yöneticilerinin yönetsel davranışları ile öğretmen yetkinliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
2018 Alpaydın Y., Doktora, M.KARASOY(Öğrenci), Teorik ve pratik yönleri ile Almanya'da nasyonal sosyalist eğitim politikalarının incelenmesi
2018 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, M.BALTA(Öğrenci), Zihinsel engelli bireylere orta öğretim düzeyinde verilen mesleki eğitimde yaşanan sorunlar
2018 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, G.TARHAN(Öğrenci), Mesleki ve teknik anadolu liselerinde uygulanmakta olan işletmelerde beceri eğitiminin yönetimine ilişkin öğretmen ve işveren görüşleri
2018 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, H.ASLAN(Öğrenci), Okul yöneticilerinin benimsedikleri eğitim felsefelerinin örgüt kültürü üzerindeki etkisi
2018 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, P.YILMAZ(Öğrenci), Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Dönüşümsel Liderlik Davranışları ile Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2018 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, S.BAŞARAN(Öğrenci), Okul Müdürlerinin Algılanan Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyine Etkisi
2018 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, M.YAMAN(Öğrenci), Okul müdürlerinin inovasyon yeterlilikleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, H.ÇAKIR(Öğrenci), İSMEK hayat boyu öğrenme merkezi öğretmenlerinin örgüt kültürü algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, İ.ERDEM(Öğrenci), İmam hatip lisesi bünyesindeki imam hatip ortaokullarıyla müstakil imam hatip ortaokullardaki örgüt kültürünün incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, G.BEDİR(Öğrenci), Özel okullardaki yöneticilerin etik liderlik davranışlarının kurum öğretmenlerinin motivasyon düzeyi ile ilişkisi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, B.SEHER(Öğrenci), Velilerin özel okul tercih nedenlerinin incelenmesi (İstanbul örneği)
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, İ.ALP(Öğrenci), Ortaokul öğrencilerinin bireysel değerleri ile okul kültürüne ilişkin algılarının incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, C.HAVEYDİ(Öğrenci), Okul öncesi eğitim kurumu müdürlerinin yönetim becerileri ile etkileme taktikleri arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, E.TANATAR(Öğrenci), Öğretmenlerin iş değerleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, M.HİLMİ(Öğrenci), Öğretmen algılarına göre yöneticilerin kişilik özellikleri ve hizmetkâr liderlik davranışları
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, M.ŞAHİN(Öğrenci), Öğretmenlerin yetkinlik algıları ile okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
2017 ALPAYDIN Y., Yüksek Lisans, H.GÜRKAN(Öğrenci), Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ile yaşam boyu öğrenme yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler
2019 - Devam Ediyor Turkish Journal of Business Ethics, Editörler Kurulu Üyesi
2016 - Devam Ediyor Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yardımcı Editör
2011 - Devam Ediyor İnsan ve Toplum, Editörler Kurulu Üyesi
2015 - 2018 EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, Editör
2013 - 2018 Turkish Journal of Business Ethics, Değerlendirme Kurul Üyesi
2014 - 2016 Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Değerlendirme Kurul Üyesi
Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
2011 - Devam Ediyor İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi
2012 - 2018 Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı
2008 - 2010 İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yönetim Kurulu Başkanı
Bilimsel Danışmanlıklar
2020 - Devam Ediyor Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Türkiye Maarif Vakfı
Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler
29 Temmuz 2019 Alpaydın Y., VI. International ILEM Summer School , Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu, İstanbul, Türkiye
24 Nisan 2019 Alpaydın Y., YILMAZ R., 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Malatya, Türkiye
09 Mayıs 2018 Alpaydın Y., 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Burdur, Türkiye
03 Temmuz 2017 Alpaydın Y., IV. International ILEM Summer School , Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu, İstanbul, Türkiye
10 Mayıs 2017 Alpaydın Y., 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Muş, Türkiye
12 Mayıs 2016 Alpaydın Y., 5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Isparta, Türkiye
01 Ağustos 2015 Alpaydın Y., III. International ILEM Summer School, Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu, Konya, Türkiye
15 Mayıs 2015 Alpaydın Y., 4. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Kütahya, Türkiye
23 Ağustos 2014 Alpaydın Y., II. International ILEM Summer School, Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu, İstanbul, Türkiye
15 Mayıs 2014 Alpaydın Y., 3. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Sakarya, Türkiye
24 Ağustos 2013 Alpaydın Y., I. International ILEM Summer School, Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu, İstanbul, Türkiye
Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri
2014 III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Davetli Konuşmacı, Sakarya, Türkiye
Atıflar