Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of two different CAD-CAM inlay-onlays in a split-mouth study: 2-year clinical follow-up

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.32, ss.244-250, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical performance of pressable glass-ceramic veneers after 5, 10, 15, and 20 years: A retrospective case series study

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.31, ss.415-422, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical and Radiographic Evaluation of Early Loaded Maxillary Anterior Implants: Three-Year Follow-up

INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.39, ss.123-129, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Retrospective analysis of lithium disilicate laminate veneers applied by experienced dentists: 10-year results

International Journal of Prosthodontics, cilt.32, ss.471-474, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Marginal Adaptation and Fracture Resistance of Lithium Disilicate Laminate Veneers on Teeth with Different Preparation Depths

International Journal Of Periodontics & Restorative Dentistry, cilt.38, ss.87-95, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the Accuracy and Time Efficiency of Two Different digital Impressions of Single Tooth Implant Treatments

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, ss.72-80, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Clinical Evaluation of Three Types of CAD/CAM Inlay/ Onlay Materials After 1-Year Clinical Follow Up

The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, cilt.27, ss.131-140, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fracture Resistance of Porcelain Laminate Veneers

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.8, ss.56-61, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anterior esthetic Restorations Using Minimal Invasive Techniques

Journal of Dentistry and Oral Biology, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anterior esthetic Restorations Using Minimal Invasive Technique

Journal of Dentistry and Oral Biology, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Immediate loading of four implants in the edentulous jaws with full fixed prosthesis A report of two cases

Journal of Interdisciplinary Medicine & Dental Science, cilt.4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Material options to improve exthetics for implant supported restorations

Journal of Interdisciplinary Medicine & Dental Science, cilt.4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çift taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastanın Hareketli Protezler ile Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.50-55, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çift Taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastanın Hareketli Protezler ile Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.0, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çift Taraflı Dudak damak yarığı Hastanın Hareketli Protezler ile Protetik rehabilitasyonu Vaka Sunumu

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.16, ss.50-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

çift taraflı dudak damak yarığı hastanın hareketli protezler ile protetik rehabilitasyonu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Üstü Restorasyonlarda Oklüzyon

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.24-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Implant Supported Prosthetic Rehabilitation of Edentulous Maxilla After Iliac Crest Grafting

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve Implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Evaluation of Implant Supported Prosthetic Rehabilitation of Edentulous Maxilla After Iliac Crest Grafting

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, ss.213

Bilateral Konjenital Lateral Kesici Diş Eksikliğinin İmplantüstü Restorasyonlarla Estetik Rehabilitasyonu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Farklı Tip Sabit Restorasyonlarda CAD/CAM Uygulamaları: Vaka Serisi

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Dijital Rehberli İmplant Uygulaması ile Protetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Eksik Maksiller Santral Kesici Dişlerin İmplant Destekli Restorasyonla Rehabilitasyonu: 2 Olgu Sunumu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

CAD/CAM ile Oklüzal Veneer Restorasyon Uygulaması

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Üst Çene Santral Tek Diş Eksikliğinde İmplant Uygulaması ve Dişeti Şekillendirmesi: Vaka Sunumu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Dudak-Damak Yarıklı Hastada Fonksiyonel,Konservatif ve EstetikProtetik Rehabilitasyon

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.256-262

Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu:Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

TÜBEREKTOMİ HASTALARI İÇİN OBTURATÖR YAPIMI: VAKA RAPORU

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Tüberektomi Hastaları İçin Obturatör Yapımı: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Laminate Veneerler Restorasyonların ER:YAG Lazer İle Çıkarılması: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Maksiller Defektlerin Obtüratör İle Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Maksiller defektin protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Laminate vener restorasyonların Er:YAG lazer ile çıkarılması: Vaka raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Smile make over with Porcelain Laminate Veneers

International Dental Conference, Gürcistan, 24 Ekim 2018 identifier identifier

Clinical Performance of Porcelain Laminate Veneers For Up To 20 Years

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, Madrid, İspanya, 13 - 15 Eylül 2018, ss.30 identifier identifier

Clinical Evaluation of 2 Different CAD/CAM Inlay-Onlays as a Split-Mouth Study: 1 Year Clinical Follow-up

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, 13 - 15 Eylül 2018

Clinical and Radiographic Evaluation of Different İmplant System:Two yearfollow up

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, 13 - 15 Eylül 2018

Lityum Disilikat Tam Seramik Maryland Köprü Restorasyonlar: Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Down Sendromlu ve Mental Retarde Hastanın Protetik Tedavisi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018

Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporuf

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 11 Kasım 2017

All-on-4 Konseptinin Distal Kantileverleri Üzerindeki İnterforaminal Ark Mesafesi ve Eğrisinin Etkisi

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

Hareketli Bölümlü Protezlerde Esnek Kaide Materyalin Kullanımı: 2 Farklı Teknik

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantaloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.355-356

Atrofiye Dişsiz Çenelerin Dört İmplant ile Desteklenen Sabit Protezlerle Tedavisi

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.245-346

Renklenmiş Vital Olmayan Dişin Tam Seramik Restorasyon ile Estetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

Bruksizm Bulgusu Olan Hastalarda İmplant Destekli Sabit Protez Uygulaması 4 Yıllık Takip Sonuçları

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.199

Serbest Diş Hekimlerinin İmplant Tedavisine Yaklaşımları

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Esthetic Evaluation of Early Placed Maxillary anterior Implants:3-year Follow-Up

41 st Annual Conference of European Prosthodontic Association, 28 - 30 Eylül 2017

Success of Implants Placed After Ramus Block Grafting

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017

Material options to improve esthetics for implant supported restorations

International Conference on Restorative Dentistry & Prosthodontics, 2016 Houston, USA, 20 - 21 Ekim 2016

Immediate loading of four implants in the edentulous jaws with full fixed prostheses A report of two cases

International Conference on Restorative Dentistry and Prosthodontics, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 21 Haziran 2016

Digital Teknolojilerin İmplantPlanlama ve Cerrahi PratiktekiAvantajları

12.GELENEKSELKARADENiZ BAHARSEMPOZYUMU, Türkiye, 30 Nisan - 01 Mayıs 2016

Rehabilitation of resorbed edentulous mandible with

5.Uluslararası Tpid Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016

A Novel Approach in Computer Guided Implantology R2Gate

Megagen The 1st Middle East and Africa Scientific Meeting, Dubai, UAE, 1 - 02 Şubat 2016

Novel approaches in treatment of edentulous patients with immediate loaded implants

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, 25 - 27 Eylül 2014

Patient satisfaction with implant supported removable prosthesis

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, 25 - 27 Eylül 2014

All ceramic rehabilitation of discolored teeth Case report

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014 identifier identifier

The prosthetic management of gingival aesthetics with composite Case Series

38th Annual Conference of European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, 25 - 27 Eylül 2014

İmplant destekli sabit protezlerde hasta memnuniyeti

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi., 12 - 14 Nisan 2012

İmplant destekli hareketli protezlerde hasta memnuniyeti

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12 - 14 Nisan 2012

Dikey boyut kaybı olan hastalarda protetik tedavi: 3 olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Evaluation of Try-In Stage

Complete Denture Prosthodontics-Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.69-103, 2018