Dudak damak yarıklı hastanın rehabilitasyonunda multidisipliner yaklaşım: Vaka Raporu


Abbasgholizadeh Z. Ş. , EVREN B. , AĞRALI Ö. B. , ASLAN Y. U. , ÖZKAN Y.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018