Dört Farklı Oklüzal Splint Materyallerinin Üç Ayrı Anagonist Karşısındaki Aşınma Miktarının İn Vitro Olarak Çiğneme Simülatöründe Tespiti ve Değerlendirilmesi


YILDIZ DOMANİÇ K., ASLAN Y. U. , ÖZKAN Y.

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri