Konjenital Lateral Diş Agenezisi Görülen Vakanın İmplant Üstü Tam Seramik Protetik Restorasyonla Rehabilitasyonun 3 Yıllık Takibi


ASLAN Y. U. , KANPALTA B., ÖZKAN Y. , ÖZKAN Y.

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017