Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporuf


KARAGÖZ M., GÖZNELİ R. , KAHRAMANOĞLU E. , ASLAN Y. U. , ÖZKAN Y.

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 11 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri