CAD/CAM ile Oklüzal Veneer Restorasyon Uygulaması


KARABULUT H. E. , ÇAKIR G., ASLAN Y. U. , ÖZKAN Y.

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019