Lamina Destekli Sabit Protetik Restorasyon ile Konjenital Lateral eksikliğin Estetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu


ŞANIVAR ABBASGHOLİZADEH Z., EVREN B. , ASLAN Y. U. , YILDIZ C. , ÖZKAN Y.

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017