Sınıf III Malokluzyon ve Dental Orta Hat Sapması Olan Hastaya Protetik Yaklaşım


KARABULUT H. E. , GÖZNELİ R. , AKMANSOY Ş. C. , ASLAN Y. U. , ÖZKAN Y.

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri