Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Clinical and Radiologic Outcomes of Early Loaded Implants After 5 Years of Service

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, vol.35, no.6, pp.1248-1256, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of two different CAD-CAM inlay-onlays in a split-mouth study: 2-year clinical follow-up

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, vol.32, no.2, pp.244-250, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Clinical and Radiographic Evaluation of Early Loaded Maxillary Anterior Implants: Three-Year Follow-up

INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, vol.39, no.1, pp.123-129, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Pilot Study for the Aerosol Capture, One Center Test Results

European Journal of Research in Dentistry, vol.5, no.2, pp.78-80, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Comparison of the Accuracy and Time Efficiency of Two Different digital Impressions of Single Tooth Implant Treatments

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.10, no.1, pp.72-80, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Evaluation of laminate veneer preparation depth with 3D systems

Selcuk Dental Journal, no.7, pp.81-89, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmplant Destekli Protetik Restorasyonlarda Kullanılan Ölçü Yöntemleri ve Materyalleri: Derleme

European Journal of Research in Dentistry, vol.2, no.3, pp.124-132, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Clinical Evaluation of Three Types of CAD/CAM Inlay/ Onlay Materials After 1-Year Clinical Follow Up

The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, vol.27, no.3, pp.131-140, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Fracture Resistance of Porcelain Laminate Veneers

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.8, no.1, pp.56-61, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Anterior esthetic Restorations Using Minimal Invasive Technique

Journal of Dentistry and Oral Biology, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Anterior esthetic Restorations Using Minimal Invasive Techniques

Journal of Dentistry and Oral Biology, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Material options to improve exthetics for implant supported restorations

Journal of Interdisciplinary Medicine & Dental Science, vol.4, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Immediate loading of four implants in the edentulous jaws with full fixed prosthesis A report of two cases

Journal of Interdisciplinary Medicine & Dental Science, vol.4, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çift taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastanın Hareketli Protezler ile Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.50-55, 2016 (National Refreed University Journal)

Çift Taraflı Dudak Damak Yarıklı Hastanın Hareketli Protezler ile Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.0, 2016 (International Refereed University Journal)

çift taraflı dudak damak yarığı hastanın hareketli protezler ile protetik rehabilitasyonu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmplant Üstü Restorasyonlarda Oklüzyon

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.24-29, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hareketli bölümlü protezlerde oklüzyon

Dişhekimliği dergisi, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CAD/CAM ile üretilen tam seramik restorasyonların 2 yıllık takip çalışması

24. uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 October - 03 November 2019

Evaluation of Implant Supported Prosthetic Rehabilitation of Edentulous Maxilla After Iliac Crest Grafting

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve Implantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Farklı Tip Sabit Restorasyonlarda CAD/CAM Uygulamaları: Vaka Serisi

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 October - 03 November 2019

Two-Body Wear of Occlusal Splint Materials Against Different Antagonists

24th International Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association, 31 October - 03 November 2019

CAD/CAM ile Oklüzal Veneer Restorasyon Uygulaması

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 October - 03 November 2019

Bilateral Konjenital Lateral Kesici Diş Eksikliğinin İmplantüstü Restorasyonlarla Estetik Rehabilitasyonu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 October - 03 November 2019

Eksik Maksiller Santral Kesici Dişlerin İmplant Destekli Restorasyonla Rehabilitasyonu: 2 Olgu Sunumu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 October - 03 November 2019

Üst Çene Santral Tek Diş Eksikliğinde İmplant Uygulaması ve Dişeti Şekillendirmesi: Vaka Sunumu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 October - 03 November 2019

Dijital Rehberli İmplant Uygulaması ile Protetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 October - 03 November 2019

Dudak-Damak Yarıklı Hastada Fonksiyonel,Konservatif ve EstetikProtetik Rehabilitasyon

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.256-262

Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu:Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Laminate vener restorasyonların Er:YAG lazer ile çıkarılması: Vaka raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

TÜBEREKTOMİ HASTALARI İÇİN OBTURATÖR YAPIMI: VAKA RAPORU

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Tüberektomi Hastaları İçin Obturatör Yapımı: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Laminate Veneerler Restorasyonların ER:YAG Lazer İle Çıkarılması: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Maksiller Defektlerin Obtüratör İle Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Dudak damak yarıklı hastanın rehabilitasyonunda multidisipliner yaklaşım: Vaka Raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Maksiller defektin protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Smile make over with Porcelain Laminate Veneers

International Dental Conference, Georgia, 24 October 2018 identifier identifier

Clinical Performance of Porcelain Laminate Veneers For Up To 20 Years

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, Madrid, Spain, 13 - 15 September 2018, pp.30 identifier identifier

Clinical and Radiographic Evaluation of Different İmplant System:Two yearfollow up

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, 13 - 15 September 2018

Clinical Evaluation of 2 Different CAD/CAM Inlay-Onlays as a Split-Mouth Study: 1 Year Clinical Follow-up

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, 13 - 15 September 2018

Down Sendromlu ve Mental Retarde Hastanın Protetik Tedavisi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 May 2018

Lityum Disilikat Tam Seramik Maryland Köprü Restorasyonlar: Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Hareketli Bölümlü Protezlerde Esnek Kaide Materyalin Kullanımı: 2 Farklı Teknik

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantaloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.355-356

Renklenmiş Vital Olmayan Dişin Tam Seramik Restorasyon ile Estetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017

Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporuf

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 11 November 2017

Bruksizm Bulgusu Olan Hastalarda İmplant Destekli Sabit Protez Uygulaması 4 Yıllık Takip Sonuçları

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.199

All-on-4 Konseptinin Distal Kantileverleri Üzerindeki İnterforaminal Ark Mesafesi ve Eğrisinin Etkisi

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017

Atrofiye Dişsiz Çenelerin Dört İmplant ile Desteklenen Sabit Protezlerle Tedavisi

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.245-346

Serbest Diş Hekimlerinin İmplant Tedavisine Yaklaşımları

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 11 November 2017

Esthetic Evaluation of Early Placed Maxillary anterior Implants:3-year Follow-Up

41 st Annual Conference of European Prosthodontic Association, 28 - 30 September 2017

Success of Implants Placed After Ramus Block Grafting

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Material options to improve esthetics for implant supported restorations

International Conference on Restorative Dentistry & Prosthodontics, 2016 Houston, USA, 20 - 21 October 2016

Immediate loading of four implants in the edentulous jaws with full fixed prostheses A report of two cases

International Conference on Restorative Dentistry and Prosthodontics, Houston, United States Of America, 20 - 21 June 2016

Digital Teknolojilerin İmplantPlanlama ve Cerrahi PratiktekiAvantajları

12.GELENEKSELKARADENiZ BAHARSEMPOZYUMU, Turkey, 30 April - 01 May 2016

Rehabilitation of resorbed edentulous mandible with

5.Uluslararası Tpid Palandöken Kış Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 18 - 20 March 2016

A Novel Approach in Computer Guided Implantology R2Gate

Megagen The 1st Middle East and Africa Scientific Meeting, Dubai, UAE, 1 - 02 February 2016

Turkom Cera Alt Yapılar İle Rezin Siman Bağlantısına Farklı Yüzey İşlemlerinin Etkisinin İncelenmesi

Türk Prostodonti Ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Tam dişsiz çenelerin 4 implant üstü sabit protez ile rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 November 2015

Parsiyel Diş Eksikliği olan hastalara uygulanan Straumann İmplantların 15 yıllık klinik ve radyografik takibi

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 November 2015

Patient satisfaction with implant supported removable prosthesis

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, 25 - 27 September 2014

Novel approaches in treatment of edentulous patients with immediate loaded implants

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, 25 - 27 September 2014

All ceramic rehabilitation of discolored teeth Case report

38th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014 identifier identifier

The prosthetic management of gingival aesthetics with composite Case Series

38th Annual Conference of European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, 25 - 27 September 2014

İmplant destekli sabit protezlerde hasta memnuniyeti

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi., 12 - 14 April 2012

İmplant destekli hareketli protezlerde hasta memnuniyeti

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12 - 14 April 2012

Dikey boyut kaybı olan hastalarda protetik tedavi: 3 olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2009

Books & Book Chapters

Duplicate (Copy) Dentures

in: Complete Denture Prosthodontics - Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.271-280, 2018 Creative Commons License

Impression Material Selection According to the Impression Technique

in: Complete Denture Prosthodontics - Planning and Decision-Making, Yılmaz Umut Aslan,Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.111-132, 2018 Creative Commons License

Evaluation of Try-In Stage

in: Complete Denture Prosthodontics-Treatment and Problem Solving, Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.69-103, 2018

Ölçü Materyalleri ve ölçü teknikleri

in: Tam Protezler: Problem ve çözümler, Yasemin Özkan, Editor, Quintessence , İstanbul, pp.147-172, 2017 Creative Commons License