Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uygur Minyatürlerinde Metin-Resim İlişkisi ve Sonrası

İSTEM ( İslâm,San’at, Tarih, Edebiyat ve Musikîsi), ss.125-145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)