Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Uygur Türklerinden Osmanlı Nakkaşlarına Minyatür Sanatının Serüveni”

TURAN-SAM Stratejik Araştırma Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, sa.41, ss.213-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Uygur Türklerinden Kullanılan Kitap Çeşitleri Ve Sayfa Tasarımları”

TURAN- SAM , sa.41, ss.319-325, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE PATTERN ANALYSIS OF THE ORNAMENT OF PIRI REIS WORLD MAP

Idil Journal of Art and Language, cilt.8, sa.55, ss.421-426, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TİMUR DEVRİ BAYSUNGUR DÖNEMİ MİNYATÜRLERİNDEN, NİZAMİ’NİN HELF PEYKER’İNİN, TASARIM PRENSİPLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), cilt.11, sa.41, ss.560-567, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygur Minyatürlerinde Metin-Resim İlişkisi ve Sonrası

İSTEM ( İslâm,San’at, Tarih, Edebiyat ve Musikîsi), sa.31, ss.125-145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Semerkand’tan Herat’a Motif ve Desen İzleri (TSMK B.282)”

Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Haziran 2019, ss.331-337

İpek Yolunda Kültürel Zincir : Uygur El Yazmaları

Hangzhou Uluslararası Sanat Festivali, Hangzhou, Çin, 21 Kasım 2018

Manihaist Uygur Tasvirlerinde Çevre ve Mekan Algısı

Minyatürle Yüzleşme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Eylül 2016, ss.11-26

8 9 Yüzyıla Ait Maniheist Uygur Varağındaki Tezhip Prototipi Hakkında Bir Değerlendirme

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönenemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, cilt.2, ss.824-834

Karşılıklı Sayfalardaki İnsan Figürlerinin Teknik Analizi Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 2595 Suverrü l Kvakip

vı. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, cilt.2, ss.571-575

Uygur El Yazma Çeşitleri ve Sayfa Tasarımları

Selçuk Üniverasitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Prof.Dr. Fevzi Günüç’xxü Anma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 14 Nisan 2009 - 22 Nisan 2014, ss.118-123

Ejder Tepelikli Stel İkonografisi

1. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2011, ss.69-78

Maniheist Uygur Yazmalarında Süsleme Unsurları

Bilim ve Sanat Vakfı Kırkambar Sohbet, İstanbul, Türkiye, 29 Mart 2014

The Header Decoration In Some Uighur Gold Leafs As Analytical Approach on Floral Samples of 8 11 th Centuries

14 th International Congress of Turkish Art, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2011, ss.163-174

Uygur Sanatında Ejder

Uluslararası Türkiye-Belçika İlişkileri ve Türk-Kültür- Sanat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 07 Haziran 2011, ss.527-532

Uygur Yazmalarında Sayfa Tasarımı

1.Uluslararası Kitap Saanatları Sempozyumu ve Ebru Çalıştayı.Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Mart 2012

The Blue Lotus Flower On The Header Decoration of Uighur Gold Leaf

IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.474-482

Kitap Sanatlarında Doğu ve Batı Etkisi

IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 02 Kasım 2011 - 07 Kasım 2009, ss.455-464

Kitap & Kitap Bölümleri

Mimar Sinanın hayatı eserleri ve baniler

Mimar Sinan Hayatı Eserleri ve Baniler, Selçuk Mülayim, Editör, Akşit Kültür Turizm Sanat Ajans Tc. LTD.ŞTİ., İstanbul, ss.1-274, 2016

Tezhip Sanatında İhtişamlı bir Dönem: Timur Devri Herat Üslubu

Hat ve Tezhip Sanatı, Özcan Ali Rıza, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.283-299, 2009