General Information

Biography


Akademik Aşamalar


2020 Doçentlik ünvanı. 


2011 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi.


2010 Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, Türk Sanatı, Doktora Programını “Uygur Elyazmalarında Sayfa Düzeni'’’adlı teziyle tamamladı. 

Danışman: Prof. Dr. Selçuk Mülayim


2007 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tezhip-Süsleme Sanatta Yeterlik Programını “Timur Devri Herat Tezhip Ekolü'” adlı teziyle tamamladı. 

Danışman: Prof. F.  Çiçek Derman


1995 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tezhip-Süsleme Yüksek Lisans Programını “Eski Yıldız Kütüphanesi’ndeki Osmanlı, Timur ve Safevî Dönemi Minyatürlü Yazmalarının Tezhiplerinin Mukayesesi” adlı teziyle tamamladı. 

Danışman: Prof. F. Çiçek Derman


1993 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı Öğretim Elemanı


1991 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat, Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri Yardımcı Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.
Araştırmalar


2011-Haziran

2013- Ocak-Haziran

2015- Ekim Berlin- Brandenburgische, Akademie Der Wissenschaften /Academy of Sciences and Humanities, 

Berlin- Museum für Asiatische / The Asian Art Museum, part of the National Museum of Berlin (Foundation of Prussian Culturel Heritage) 

Turfan Koloksiyonu’n daki Maniheist Uygur yazmaları konusunda araştırmalar yaptı.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


Şehnaz BİÇER ÖZCAN

2018 “Uygur Minyatürlerinde Metin-Resim İlişkisi Ve Sonrası”

İSTEM İslam Sanat, Tarih, Edebiyat Ve Musıkisi Dergisi, Yıl: 2018 Yıl:16: Sayı:31, s: 125-145

2019 “Uygur Türklerinden Kullanılan Kitap Çeşitleri Ve Sayfa Tasarımları”

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Yıl: 2019, Ay: Mart,Cilt: 11/Kış, Sayı:41, s: 319-325

2018 “Uygur Türklerinden Osmanlı Nakkaşlarına Minyatür Sanatının Serüveni”

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Yıl: 2019, Ay: Mart,Cilt: 11/Kış, Sayı:41, s: 213-221

2019 “Türk Amirali Piri Reis’in Dünya Haritasındaki (1528) Desenin Analizi”

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, Yıl: 2019, Ay: Mart, Cilt: 8/Kış, Sayı:55, s: 421-426

S.Hilal ARPACIOĞLU/ Şehnaz BİÇER ÖZCAN

2019 “Timur Devri Baysungur Dönemi Minyatürlerinden, Nizami’nin Helf Peyker’inin, Tasarım Prensipleri Açısından İncelenmesi”

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Yıl: 2019, Ay: Mart,Cilt: 11/Kış, Sayı:41, s: 560-567

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler


2009 “Kitap Sanatlarında Doğu ve Batı Farkı” (Difference in Eastern and Western Art Books in)

IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 02-07 Kasım 2009, s. 455-464, Kahire/Sharm El Sheikh, Mısır

2011 “ Bir Uygur Varağının Başlık Süslemesindeki Mavi Lotus Çiçeği” (The Blue Lotus Flower On The Header Decoration Of Uighur Gold Leaf)

İFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, IV.Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri, s.474-482, 2011, Konya

2011 “The Header Decoration In Some Uighur Golg Leafs: As Analytical Approach On Floral Samples Of 8th-11th Centuries”(8-11.yy Bazı Uygur Varanlarındaki Başlık Süslemelerinde Bulunan Bitkisel Örneklere Analatik Yaklaşım) 

14th International Congress of Turkish Art, 19-21 September 2011, p. 163-174 Paris, Fransa

2012 “Ejder Tepelikli Stel İkonografisi”(Stel Iconography of Dragon Cap Stone)

1.Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi, s.69-78, 2012, İstanbul

2012 “Uygur Yazmalarında Sayfa Tasarımı”

I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Çalıştayı” Poster Bildiri, Akdeniz Üniversitesi, 21-24 Mart 2012, Antalya

2012 “Uygur Sanatında Ejder” (The Dragon İn The Uighur Art)

Uluslararası Türkiye-Belçika İlişkileri ve Türk Kültürü Sempozyumu, 03-07 Haziran 2012, s. 527-532, Brüksel /Belçika

2016 “Karşılıklı Sayfalardaki İnsan Figürlerinin Teknik Analizi-Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 2595 Şuverrü’l-Kevakib”(Technical Analysis of Human Figures on Folio- Süleymaniye Library, Hagia Sophia 2595 Şuverrü’l- Kevakib)


VI.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 12-14 Mayıs, 2016, s. 571-575, Konya

2016 “8-9.Yüzyıla Ait Maniheist Uygur Varağındaki Tezhip Prototipi Hakkında Bir Değerlendirme” (An Interpretation About The Prototype Of “Tezhip” On A Manichean uyghur Manuscript From 8-9 th Century)

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, s 824-834, Sakarya 

2018 “İpek Yolunda kültürel Zincir/ Uygur El Yazmaları”

Hangzhou Uluslararası Sanat Festivale, “Çin-Türk Sanatlarının Etkileri ve Gelişmeleri” paneli. 22-31 Ekim 2018, Hangzhou, Çin


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler


2009 “Tezhip Sanatında İhtişamlı Bir Dönem: Timur Devri Herat Üslubu” Hat ve Tezhip Kitabı, Ed: Ali Rıza Özcan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanat Eserleri Dizisi 479, s.283- 299

2016 “Mimar Sinan Hayatı Eserleri ve Baniler”Bölüm Adı: “Sinan Çağı Sanatları” Editör: Selçuk Mülayim, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı : 274, Türkçe, 2016,


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

     

    2019 “Semerkand’tan Herat’a Motif ve Desen İzleri (TSMK B.282)”

     Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sempozyumu, 15 Haziran 2019, Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul

2016    “Manihaist Uygur Tasvirlerinde Çevre ve Mekan Algısı.”

    Minyatürle Yüzleşme Sempozyumu, Editör: Elif Kök , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı :11-26, Türkçe, 2016,

2014     “Manihaist Uygur Yazmalarında Süsleme Unsurları” (Ornamentation Elements in the Manichaeist  Uighur Manuscripts)

     Bilim Sanat Vakfı, Kırkambar Sohpetleri,29 Mart, 2014

2014     “Uygurlarda El Yazma Çeşitleri Ve Sayfa Tasarımı”

      Prof.Dr. Fevzi Günüç’ü Anma Sempozyumu, 21-22 Nisan 2014 ; Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya


   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler


    2014 “Manihaist Uygur Yazmalarında Süsleme Unsurları” 

   (Ornamentation Elements in the Manichaeist  Uighur Manuscripts Bilim Sanat Vakfı, Kırkambar Sohpetleri,29 Mart, 2014 (Basılı Değildir)


Uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler


   2019 “The Effect Of Cultural Heritage On Contemporary Miniature Art”

            Minyatür Sanatına Kültürel Mirasın Etkisi) Learning, Teaching, Sharing İstanbul, Desing Monat Graz,United Nations  Educational Scientific and Culturel Organization, UNESCO Designated,16-18 Mayıs 2019, Graz, Avusturya


Canlı zoom Meetingler:  


13 Şubat 2021 Geçmişten Bugüne Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı , Doğu Tasvir- Resim Sanatında Kadın Figürlerinde Mekân ve Konum İlişkisi Üzerine Düşünceler” İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, 


9 Kasım 2020 “Geleneksel Türk Kitap Bezeme Sanatlarında Eski Uygur İzler” İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Seminerleri 


25 Ekim 2020 “Uygur ,Mani, Türk Maddi Kaynakları Ve Minyatür Sanatına Etkileri”, Yazma Eser Araştırmalarında Kitap Sanatlarının Bilinci ve Farkındalığı Sertifika Programı, Fatih Sultan Mehmet İslam Sanatları ve Uygulama MerkeziÖdüller


2018 “Bacıyan-ı Rum Türkiyenin Üreten Kadınları”

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, 2018


Sanat ve tasarım etkinlikleri:

Kişisel Sergiler


2018 “KAKNÜS” 

Yeditepe Bianeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi, T.C Cumhurbaşkanlığı, 07.04/ 15.05 2018, İstanbul

2017 “ Klasik Türk Sanatları Sergisi”

Tahran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 17-20 /04 2017, Tahran, İran 

2008 “Ali Rıza Özcan- Şehnaz Biçer Özcan Hat Tezhip ve Minyatür Sergisi”

Selçuk Üniversitesi SDKM Sergi Salonu, 23.12/30.1 2008, Konya


2014 “Geleneğin İzi, Geleceğin Yüzü.”

Saraybosna Yunus Emre Kültür Merkezi, 21-24 Ekim 2014 , SaraybosnaSanat ve tasarım etkinlikleri:

Karma Sergiler


1990 “1. Genç Yetenekler Sergisi”. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Mart 1990, İstanbul 1992 “Yıl Sonu Sergisi” Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,  Osman Hamdi Salonu, 1992, İstanbul 


1995 “Hüsn ü Aşk: Klâsik Sanatlar Sergisi”, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 16-31 Mart 1995, İstanbul

"Sanatın Ustaları", İstanbul Kabataş Sabancı Kültür Merkezi, 1995,İstanbul 


1996 “Klâsik Sanatlar: Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Ebru, Naht Sergisi”, Yunus Emre Kültür Evi, 25-30 Nisan, 1996, İstanbul

“Tezyînî San’atlar: Tezhip-Hat-Ahşap-Çini Sergisi”, Millî Kütüphane Sergi Salonu, 6-14 Aralık, Ankara

“Karma Sergi”, Habitat II kapsamında Hotel Armada, 1996, İstanbul


1997 “Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1996, İstanbul 

“4. Günümüz Hat ve Tezhip Sergisi”, Artemis Sanat Galerisi, 1997, İstanbul 

“Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru ve Çini Sergisi”, V. Uluslararası Müsiad, Dünya Ticaret Merkezi, 20-23 Kasım 1997, İstanbul


1998 “Gelenekten Geleceğe”, VI. Uluslarası Müsiad, 1998, İstanbul 


1999 “50. Sanat Yılında Tahsin Aykutalp ve Öğrencileri Tezhip, Hat ve Minyatür Sergisi”, Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, 29 Kasım-8 Aralık 1999, Harbiye, İstanbul

“Hat- Tezhip-Minyatür Sergisi ”, Konya Karatay Belediyesi, 1999, Konya


2000 “Kubbealtı’nın Sanatkâr Dostları”, Yıldız Sarayı Çit Kasrı, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı,  27 Ekim 2000, İstanbul

“Mimar Sinan Üniversitesi 118. Yıl Plastik Sanatlar Sergisi”, Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı Kültür Merkezleri, Sanayi-i Nefise, 31 Ocak- 9 Şubat, 2001, İstanbul 

“Lâlezar Sergisi”, Uygulamalı Türk İslâm Sanatları Kütüphanesi, 14- 21 Nisan 2001, İstanbul


2002 “Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 13-24 Mayıs 2002, Çanakkale 

“Mimar Sinan Üniversitesi 119. Yıl Plastik Sanatlar Sergisi”, Ortaköy Kültür Merkezi, 14- 30 Mart 2002, İstanbul


2003 “Gül Sergisi”, Uygulamalı Türk İslâm Sanatları Kütüphanesi Cemal Reşit Rey Sergi Salonu, 11- 16 Haziran 2002, İstanbul

“Tezhip, Minyatür, Hat ve Çini Sergisi”, Cemal Reşit Rey SergiSalonu, 17- 30 Aralık 2003, İstanbul

“12. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık 2003, Ankara 

“Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”, Büyükçekmece Kurşunlu Han, IV. Uluslararası Halkoyunları Festivali, 30 Haziran- 7 Temmuz 2003, Büyükçekmece, İstanbul

“Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentim İstanbul projesi, Taksim Gezi Parkı, 2003, İstanbul

“Türk El Sanatları Sergisi”, Fatih Üniversitesi, 13-16 Mayıs 2003, İstanbul

“Zamanın İçinden GLNKSL Yansımalar”, Tûze Sanatevi, 19 Kasım-13 Kasım 2004, Suadiye- İstanbul

“Hz. Mevlâna’nın 731. Vuslat Yıldönümü Sergisi”, Mevlâna Kültür Merkezi, 17 Aralık 2004, Konya


2005 “Fatih ve Bosna”, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Molla Mustafa Baseskije Sarayova, İstanbul Fetih Cemiyeti, 27 Mayıs- 1 Haziran 2005, Saraybosna / Bosna Hersek

“Asamble Resim Sergisi” , Kaleiçi Rotary Kulübü, 13- 17 Nisan 2005, Antalya

    “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretim Elemanları Sergisi”, Türk İslâm Eserleri Müzesi, 27 Haziran- 7 Temmuz 2005, İstanbul

“Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”, MÜGSF Galerileri, 24 Mart- 22 Nisan 2005, İstanbul

“Sanatçı Öğretim Elemanlarıu Sergisi”, Tophanei Amire, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, 11-21 Nisan 2005,  İstanbul

“Geleneksel Türk El Sanatları 6/13 Sergisi”, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, 17 Ekim- 6 Kasım 2005, Pendik, İstanbul


2006 “Geleneksel Türk El Sanatları Bahar Sergisi”, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, 05- 16 Temmuz 2006, Pendik, İstanbul

“Tarihe Saygı”, Çanakkale Kilitlibahir Kültür Sanat Merkezi Opet A.Ş, 26 Haziran- 3 Eylül 2006, Çanakkale

“Hilye-i Şerif Sergisi”, Grand Cevahir Kongre Merkezi, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul,  22 Nisan 2006, İstanbul

“Cumhuriyetin Genç Sanatçıları”, Üsküdar Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi, 30 Ekim- 3 Kasım 2006, İstanbul


2007 “UNESCO Mevlana Yılı Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”, Atatürk Kültür Merkezi, 20 Kasım- 7 Aralık 2007, Taksim-İstanbul

“The Exchange Exhibition Between Korea and Turkey”, 12- 16 Ekim 2007, Kore

“Geleneksel Türk El Sanatları Mevlâna Sergisi”, 9. UluslararasıPendik Festivali, UNESCO 2007 Mevlana Yılı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, 01- 08 Temmuz 2007, Pendik, İstanbul

“Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”, Cemil- Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi, 7- 13 Eylül 2007,  9 Ekim, Ümraniye, İstanbul

     “ Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi”

            Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi, 7-9/.10.2007 Ümraniye, İstanbul


2008 “DTSYO-MÜGSF 50. Yıl Sanatçı ve Tasarımcıları 2 Sergi ” 

      Caddebostan Kültür Merkezi, 16-20/04 2008, İstanbuL

      “Minyatür ve Hat Sergisi ” 

      İstanbul Modern Sanatlar Galerisi, 5-10/02.2008, İstanbul 


2009 “A Journey Through the Islamic Arts” 

      Kuwait Turkish Participation Bank, 1-19/10.2009, Kuwait 

     “ IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri”

     Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2-7/112009 , Kahire/ Sharm El Sheikh, Mısır


2011 “Maziden Atiye 70 Sanatçı” 

     Marina Türk, Pendik, 19-25 /10 2011, İstanbul

     “41 Usta 41 Eser 41 Kere Maşallah”

     Taner Alakuş Minyatür Atölyesi, 30.04/07.05 2011, İstanbul


2012 “ Türkiye Belçika İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi”

     Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 3-7/ 06 2012, Belçika


2013 “Aşk-ı Nebi” Doğumunun 1443.Yılında Hz. Peygamber,”

     Ayasofya, 8.04/8.05 2013, İstanbul


2014 “Klasik ve Modern Türk İslam Sanatları”

      Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 21-24/ 12 2014 , Saraybosna


2016 “Lalezar Sergisi”

      Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesi, 14-21/01 2016, İstanbul

      “Minyatürde Yüzleşme Sempozyum ve Sergisi”

      Pendik Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi17-18/03 2016 , İstanbul

      “Türkiye’nin İnovasyon Merkezi II. Teknoloji-Sanat/Tasarım Buluşması ” 

      TEKNOPARK İSTANBUL , 22-23/12.2016 

      “SENTEZ Öğretim Elemanları Sergisi”

      Marmara ÜniversitesiCumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi  30/6-07 2016, Sultanahmet, İstanbul

     “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ”Kadın Sanatçılar” GTS Öğretim Elemanları Sergisi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 8/03 2016, İstanbul 


2017 “Uluslararası Cumhuriyet Kadınının Kazanımları Paneli veUluslararası Öğretim Üyesi Kadın Sanatçılar”

     Doğuş Üniversitesi, 9-15/ 03.2017, İstanbul


2018 “Güncel Bellek”

      Pendik Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, 16-30/11 2018, İstanbul

     “Kabus-u Azat” Şehnaz Biçer Özcan ve Öğrencileri

      Yeditepe Bianeli, II. Bayezid Hamam Kültürü Müzesi, TC. Cumhurbaşkanlığı, 16.04/ 1.05 2018, İstanbul

     “ Yankı ve Ahenk: İpek Yolu’nun Yeni Meyveleri”

      Fuyang Gongwang Sanat Müzesi, 20.11/1.12 2018, Çin

     “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi ” 

     Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 9-23/03 2018, İstanbul 

     “Sanatta Kadın İmzası”

      Pendik Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, 8-21/03 2018,İstanbul

   2020     “ Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” 

TMKV (Türkiye Milli Kültür Vakfı), Yıldız Holding, 2020


Online Sergiler:


21-31 Aralık 2020     “El Ele 2020 Sivas”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık, Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi, Uluslararası karma sergi


05-25 Kasım- 2020     “1. Konya Sanat Sempozyumu” IKAS Uluslararası Karma Sergi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi


 29 Ekim- 29 Kasım

 2020     “97 Yıla 97 Yapıt” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Karma Sergi


TV. Programları


2020 “Muasır” , TRT 2, 70. Bölüm


2019 “Nakkaşın Fırçası”, Tasvir Süsleri, 1-12. Bölüm, TRT 2


2019 “Hayat Sanat”, TRT 2 , 2019


2012             “Kağıttan İnciler”, TRT Programı, 7. Bölüm, 2012


2006 “Düşlerle Gelen” TRT 2, Haziran 2007


Diğer yayınlar


2015 “Minyatür Sanatının Tasarım İlkeleri” konulu Taner Alakuş ile birlikte power point sunum Küçük Çekmece Belediyesi, 10 Aralık 2016

2006 “Türk Sanatları, Tezhip”, In İstanbul best of the city,  S.2, s.272, 

       www. İstanbul.com

     2005        “Türk El Sanatları, Tezhip”, In İstanbul best of the city, S.1, s.304, 

 

     Etkinlik


2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Masko Tıp öğrenci kongresinde “Minyatür” konulu dialı konuşma, 17 Mayıs 2002

2003 “Uygulamalı Minyatür Semineri” , Yaratıcı Zeka etkinlikleri kapsamında, 29 Ocak 2003, Özel Uğur Koleji, İstanbul


Editörlük

2014 “Chotscho”

    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu


Projeler


2013 “Mekanlar Medeniyetler ve Mimarlar” Architectures Civilisations and Architects, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı , Avrupa Gençlik Programı


Basılı Materyaller


2010 “Kur’an-ı Kerim”, Hattat Hüseyin Kutlu, Define Yayınları, İstanbul, Kapak Tasarımı.

2008 “Mesnevî Hadîsleri”, Ali Yardım, Damla Yayınları, İstanbul, Kapak Tasarımı.

2007 “Albaraka Türk Takvimi”, Albaraka Türk Hat Yarışması, Hat: Ali Rıza Özcan, Celî Sülüs Levha Tezhibi

2006 “Efe Hazretleri Takvimi”, Hat: Hüseyin Kutlu, Sülüs-Nesih Levha Tezhibi.

2006 “Albaraka Türk Takvimi”, Albaraka Türk Hat Yarışması, Hat: Cevad Horan, Sülüs Levha Tezhibi, Hat: Betül Kırkan, Sülüs-Nesih Levha Tezhibi

2004 “Hz. Mevlânâ’nın 731. Vuslat Yıldönümü Sergisi Albümü”, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, No: 71, İstanbul, Arka Kapak Tasarımı

2005 “Hattat Mehmed Şefik Efendi, Amme Cüzü”, Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi, Yayın No:5, İstanbul,  Zahriye Sayfası Tezhip Tasarımı

2005 “Cornucopia Turkey For Connoisseurs”, 35, S.6, 2006, Arka Kapak Tasarımı

1997 “Albaraka Türk Takvimi”, Hat: Hüseyin Kutlu, Sülüs-Nesih Levha Tezhibi, Hat: Hüseyin Kutlu, Sülüs Levha Tezhibi

1991 “Fâtih Câmileri Ve Diğer Târihî Eserler”, Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Müftülüğü, İstanbul, İç Kapak Tezhip Tasarımı


Katıldığı Yarışmalar


2003 “12. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık 2003, Ankara, Sergilenmeye laik görülmüştür.Yapıtlarının Bulunduğu Müze ve Koleksiyonlar


     2019 “ Yankı ve Ahenk: İpek Yolu’nun Yeni Meyveleri”

   Fuyang Gongwang Sanat Müzesi, 20.11/1.12 2018, Hangzhou, ÇİN 

   1. Blue Cube Uluslararası Sanat Festivali


    2018    “On Belt One Road (OBOR)”

    Fuyang Gongwang Sanat Müzesi, 25.10/ 3.11 2019, Hangzhou, ÇİN 

    2. Blue Cube Uluslararası Sanat Festivali


2010       1990-1991 Eğitim Öğretim Yılı;MSGSÜ-geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, mezuniyet bitirme ödevi, Hattat Macid AYRAL’ın celi sülüs hat levhası tezhibi. Resim ve Heykel Müzesi, Mimar Sinan Üniversitesi, TÜRKİYE Yarışmalarda jüri Üyeliği


2021 “Üsküdar Minyatür Yarışması”, Üsküdar Belediyesi, İstanbul


     2016 “İsmek Sanat Yarışmaları” , İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016, İstanbul


     2013 17. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması 07-12 Ekim 2013, Ankara


     2011 Sevgi, Kardeşlik ve Hoşgörü Temalı, “İsmek Sanat Yarışmaları” 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011, İstanbul


İcazetname


1998 Prof. Dr Fatma Çiçek Deman’dan Tezhip icazeti aldı.GAZETE KÖŞE YAZILARI


 YeniBirlik, Buluşma Noktası 


10 Eylül 2020 “Genetik Kültürel Miras: Kitap Sanatları”


14 Ekim 2020 “Işık doğudan yükseldi…”


19 Kasım 2020 “Doğu’da gerçeküstü bir ressam, Mehmet Siyah Kalem”


24 Aralık 2020 “Batı üsluplarının el yazmalardaki, son temsilcisi İstanbul..”


28 Ocak 2021 “Dünyanın En Büyük Kur’an’ı Hattat, Şair Timurlu Bir Hükümdar; Mirza Baysungur.”
Lisansüstü Tez Danışmanlığı Tamamlanmış Tezler


Yüksek Lisans2015 Sabriye Hilal ARPACIOĞLU 

“Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi, Hazine 1321 Numaralı Zübdet -ül Tevarih Nüshası ve Tasvirleri”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2015


2016 Onur HASTÜRK

“Süleymaniye kütüphanesi Ayasofya 2595 No’lu Suver’ul Kevakib'teki İkiz Figürlerin Teknik Analizi”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2016


2018 Rıdvan AK

“Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 48 numaralı Mushafın Bezeme Özellikleri”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2018


2018 Güneş AYIRTIR

“Bezeklik Duvar Resimlerindeki 9.tapınak Pranidhı Sahnelerinin Desen ve Tasvir Analizi”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2018


2018 Burcugül TORAMAN

“Kanuni’nin Naaşının Yola Çıkarılmasını Canlandıran İki Tasvirin Karşılaştırmalı Çözümlemesi”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2018 


2019 Seval MİNAZ

16.yüzyıl Osmanlı Minyatürlü Yazmalardaki Yaratık ve Cin Tasvirleri ile Mehmed Siyah Kalem Demonlarının Mukayesesi” Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans,2019


2019 Didem ÇALIŞKAN

“16. Yüzyıl Safevi-Şiraz Yazma Eserlerinde Süleyman Peygamber Minyatürlerinin Desen Analiz”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019


2019 Mahir KURTULAN

“Minyatür Sanatında Saz Üslubu ve Konu Edilen Hayvan Mücadele  Sahneleri”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans,2019 


2019 İrem Büşra ÇOŞKUN

“Timur Devri Baysungur Dönemi Firdevsi’nin Şahnamesi’nin Minyatürlerinin Analizi”, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2019
    Sanatta Yeterlik


2019 Sabriye Hilal ARPACIOĞLU 

Timur Devri Baysungur Dönemi Minyatür Ekolü”, Marmara Üniversitesi, Sanatta Yeterlik, 2019


2021 Nuran ÖZTÜRK

   “15. Yüzyıl Timur Devri Kelile ve Dimne’lerin Analitik Çözümlemesi” 

   Marmara Üniversitesi, Sanatta Yeterlik


    Doktora


    2019 Fatma Şeyma BOYDAK

“Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’inde Bulunan Selçuklu ve Beylikler Üslûbu Cildleri”, Marmara Üniversitesi, 2019 Sanatta Yeterlik


Lisansüstü Tez Danışmanlığı Tamamlanmamış Tezler


    Sanatta Yeterlik


Caner ŞAHİN

“Türk Minyatür Sanatının Günümüz Olguları Işığında Analizi,

Marmara Üniversitesi, Sanatta Yeterlik

Taylan URAN

“Nizame-i Hamse Minyatürlerindeki Okul Sahnelerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Marmara Üniversitesi, Sanatta Yeterlik


Şennur Atalay VAROL

“Karakoyunlu Türkmen Devri Pir Budak Dönemi Minyatürlü Yazmaların Desen Analizi”, Marmara Üniversitesi, Sanatta Yeterlik

Ayşe KART

“Mirza Abdürrahim Han’ın “Vâkı’ât-ı Bâburî” Eserindeki Minyatürlü Sayfaların Analizi ( British Müzesi OR:3714), Marmara Üniversitesi, Sanatta Yeterlik

Eda ERZURUMLUOĞLU

“Timurlu Devri İbrahim Sultan Dönemi Minyatürlü Yazamaların Tasarım Analizi” Marmara Üniversitesi, Sanatta Yeterlik


Doktora

Ayşe Zehra SAYIN

“Safevi Dönemi Şiraz Üslubu Edebi Eserlerin Tezhip Analizi (TSMK)” Necmeddin Erbakan Üniversitesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Doktora Yüksek Lisans


Nilüfer ERSOY

“Timur Dönemi Sanatında Kemal’üd Din Bihzad” Marmara Üniversitesi


Institutional Information

Unit
Faculty of Fine Arts
Department
Traditional Turkish Handicrafts
Program
Department of Illumination-Miniature

Contact

Email
sozcan@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/sozcan
Address
Molla Gürani Mahallesi. Fındıkzade Sokak. Ilgın Apartmanı. No:15 Daire/6 Fatih İstanbul