Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 1995 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Uygur yazmalarında sayfa düzeni

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 1995 Yüksek Lisans

  Eski Yıldız Kütüphanesi’xxndeki Timur, Osmanlı ve İran (Safevi) minyatürlü yazmaların tezhiblerinin mukayesesi

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü