Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2010 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 2007 Sanatta Yeterlik

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1995 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Uygur yazmalarında sayfa düzeni

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 1995 Yüksek Lisans

  Eski Yıldız Kütüphanesi’xxndeki Timur, Osmanlı ve İran (Safevi) minyatürlü yazmaların tezhiblerinin mukayesesi

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü