Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Nisan 2018 Bacıyan-ı Rum Türkiyenin Üreten Kadınları

  İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği

Davetli Konuşmalar

 • Şubat 2021 Geçmişten Bugüne Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı, " Doğu Tasvir- Resim Sanatında Kadın Figürlerinde Mekân ve Konum İlişkisi Üzerine Düşünceler"

  Çalıştay

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2020 Geleneksel Türk Kitap Bezeme Sanatlarında Eski Uygur İzleri

  Seminer

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2020 Yazma Eser Araştırmalarında Kitap Sanatlarının Bilinci ve Farkındalığı Sertifika Programı,“Uygur ,Mani, Türk Maddi Kaynakları Ve Minyatür Sanatına Etkileri”

  Seminer

  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye